Jaardocument 2018

Cijfers en Feiten

Het ETZ bevindt zich in een turbulente tijd: de verwachtingen over de kwaliteit van zorg zijn hoog om de patiënt beter van dienst te kunnen zijn. Daarom zijn wij trots op de cijfers en het resultaat. 

Cijfers en feiten

Algemeen

Wij zijn continu in ontwikkeling om passende zorg van steeds hoger niveau te kunnen bieden. Dit zijn de kerngetallen van het ETZ.

796

bedden

51.000

bezoeken spoedeisende hulp

39.000

ziekenhuisopnames

543.000

bezoeken aan specialist

Cijfers en feiten

Specialismen

Het ETZ heeft een verzorgingsgebied van ongeveer een half miljoen inwoners. Voor onze zwaartepunten Neurochirurgie en Traumatologie willen we de zorg in onze regio ‘meer dan goed’ aanbieden.

Zwaartepunten

29 specialismen 

9 specialismen hebben een bovenregionale functie: dat betekent dat patiënten van buiten de regio voor onder meer Cardiologie, Neurochirurgie, Orthopedie, Radiochirurgie en Traumatologie naar het ETZ komen.

Personeel

Medewerkers met passie

In het ETZ maken onze medewerkers het verschil. Zichtbaar door het verlenen van zorg en indirect door het verrichten van ondersteunende diensten. Samen maken zij het ETZ Buitengewoon.

Traumacentrum

Neurocentrum

Poortspecialismen

5.205

Medewerkers

350

Specialisten

1.590

Verpleegkundigen

107

Artsen in opleiding

987

Mannen

4.218

Vrouwen

322

Vrijwilligers

4.99

Ziekteverzuim

%

Cijfers en feiten

Opleiden en
wetenschappelijk

onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk thema in het ETZ. We zijn een opleidingsziekenhuis en werken nauw samen met academische centra.

350

Ruim 350 lopende wetenschappelijke onderzoeken

87

87 onderzoekers (waarvan 16 promovendi en 3 post docs)

500

500 verpleegkunde studenten jaarlijks via verschillende leerwegen in opleiding

51

Mbo-verpleegkundigen opleiden naar bachelor: 51 zijn in opleiding

500

500 coassistenten lopen jaarlijks stage 

38

Mbo-verpleegkundigen opleiden naar bachelor: 38 hebben diploma behaald

10

10 verpleegkundige wetenschappers (in opleiding) waarvan 1 promovendus

TopZorg

1 van de 3 deelnemende ziekenhuizen in Nederland aan het prestigieuze project TopZorg

Samen verbeteren wij de zorg

Klachten en complimenten

Het is het streven van iedere zorgverlener om zoveel mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van onze patiënten.

Aantal klachten in 2018

91

Complimenten

547

Organisatorisch

297

Behandeltechnisch

158

Relationeel

96

Voorzieningen

74

Ons EPD

40

Financieel

46

WGBO

Financieel

Onze inkomsten
en uitgaven

Een gezonde financiële positie als basis voor de toekomst. Wat kwam er aan geld binnen en waaraan is het uitgegeven?

Meer resultaat

546

Miljoen omzet

Inkomsten

546

Miljoen

circa

5%

3%

92%

Uitgaven

538

Miljoen

circa

1%

28%

7%

12%

52%

Download

de balans en verlies- en winstrekening

Jaardocument 2018

Cijfers en Feiten

Het ETZ bevindt zich in een turbulente tijd: de verwachtingen over de kwaliteit van zorg zijn hoog om de patiënt beter van dienst te kunnen zijn. Daarom zijn wij trots op de cijfers en het resultaat. 

Cijfers en feiten

Algemeen

Wij zijn continu in ontwikkeling om passende zorg van steeds hoger niveau te kunnen bieden. Dit zijn de kerngetallen van het ETZ.

Cijfers en feiten

Specialismen

Het ETZ heeft een verzorgingsgebied van ongeveer een half miljoen inwoners. Voor onze zwaartepunten Neurochirurgie en Traumatologie willen we de zorg in onze regio ‘meer dan goed’ aanbieden.

29 specialismen 

9 specialismen hebben een bovenregionale functie: dat betekent dat patiënten van buiten de regio voor onder meer Cardiologie, Neurochirurgie, Orthopedie, Radiochirurgie en Traumatologie naar het ETZ komen.

Traumacentrum

De Intensive Care is met een niveau 3 van zeer hoog niveau. Dat houdt in dat we alle noodzakelijke zorg kunnen en mogen verlenen op de IC. Locatie ETZ Elisabeth is dan ook hét Traumacentrum voor de regio. 

Neurocentrum

Het ETZ is hét Neurocentrum in Nederland: patiënten komen uit heel Nederland naar Tilburg voor de behandeling van aandoeningen en operaties aan de hersenen en het zenuwstelsel. Ruim zestig jaar staat het ETZ bekend om zijn neurochirurgische zorg, mede dankzij het Gamma Knife Centrum op locatie ETZ Elisabeth. 

Poortspecialismen

Een poortspecialisme is een specialisme waar de patiënt als eerste ‘aan de poort’ komt. Het ETZ biedt de volgende poortspecialismen:

Personeel

Medewerkers met passie

In het ETZ maken onze medewerkers het verschil. Zichtbaar door het verlenen van zorg en indirect door het verrichten van ondersteunende diensten. Samen maken zij het ETZ Buitengewoon.

Cijfers en feiten

Opleiden en
wetenschappelijk

onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk thema in het ETZ. We zijn een opleidingsziekenhuis en werken nauw samen met academische centra.

TopZorg

1 van de 3 deelnemende ziekenhuizen in Nederland aan het prestigieuze project TopZorg

Samen verbeteren wij de zorg

Klachten en complimenten

Het is het streven van iedere zorgverlener om zoveel mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van onze patiënten.

Aantal klachten in 2018

Financieel

Onze inkomsten
en uitgaven

Een gezonde financiële positie als basis voor de toekomst. Wat kwam er aan geld binnen en waaraan is het uitgegeven?

 7.226.000

Dat is 1,3 % van de omzet en een stijging ten opzichte van afgelopen jaar.

Resultaat

€ 545.091.000

Gesplitst naar de volgende onderdelen, ontvingen we in 2018 de volgende gelden:

Opbrengst zorgprestaties 92%
Overige bedrijfsopbrengsten 3%
Subsidies 5%

Inkomsten

€ 537.837.000

Gesplitst naar de volgende onderdelen,
gaven we in 2018 ons geld uit aan:

Personeelskosten 52%
Overige bedrijfskosten 28%
Financiële baten en lasten 1%
Afschrijvingen 7%
Honorarium 12%

Uitgaven

Download

de balans en verlies- en winstrekening

Klik op de bollen voor meer info

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een (boven)regionaal, topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Midden-Brabant. Landelijk staan we bekend om onze expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie en bovenregionaal op het gebied van Cardiologie, Orthopedie en Interventieradiologie. Ook hebben wij bijzondere aandacht voor de ouder wordende mens.

Neem contact op

Vragen over het ETZ? Stuur ons een e-mail.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicatie

Zoek naar een specifieke term in de publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.