Samenwerking

Dit samenwerkingsverband bestaat uit negen ziekenhuizen.

FZO regio Noord Brabant

Belangrijk onderdeel van duurzame zorg is de uitwisseling met de andere regionale zorgverleners. Meer dan ooit staat het ziekenhuis met hen in verbinding en wisselt data, informatie en zelfs medewerkers uit. Hieronder lichten we een paar goede voorbeelden van deze samenwerking toe.

Zorgen doen we samen

Het tekort aan SEH-verpleegkundigen op de afdelingen Spoedeisende Hulp kan deels worden opgevangen door ze flexibel in meerdere ziekenhuizen in te zetten. Een eerste proef bij enkele Brabantse ziekenhuizen verliep succesvol en krijgt in 2023 een vervolg. 

Het uitwisselen van de verpleegkundigen zorgt er ook voor dat kennis en ervaringen worden gedeeld. Het creëren van een flexibele schil biedt SEH-verpleegkundigen meer uitdaging, ruimte voor ontwikkeling en levert daarmee een bijdrage aan het behoud. 

De proef is een initiatief van FZO regio Noord-Brabant. Dit samenwerkingsverband bestaat uit negen ziekenhuizen. Zij werken regionaal samen om voldoende zorgmedewerkers op te leiden én te behouden.

Flexibel inzetten van SEH-verpleegkundigen

In 2018 is TIM (Transmuraal Incidenten Melden) gestart als project binnen Samendraads, het samenwerkingsverband van huisartsen en medisch specialisten in het ETZ. Eind 2022 is de projectfase binnen Samendraads afgesloten en is TIM ondergebracht bij de regionale samenwerkingsorganisatie Zorgnetwerk Midden-Brabant. 

Mogelijkheden voor aansluiting van overige ketenpartners vanuit de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) geboortezorg worden verkend. 

Een gezamenlijke en eenduidige TIM-procedure verlaagt de drempel om (bijna)incidenten te melden en te leren over de grenzen van de eigen organisatie heen.   

Project Transmuraal Incidenten Melden

Samenwerking

Belangrijk onderdeel van duurzame zorg is de uitwisseling met de andere regionale zorgverleners. Meer dan ooit staat het ziekenhuis met hen in verbinding en wisselt data, informatie en zelfs medewerkers uit. Hieronder lichten we een paar goede voorbeelden van deze samenwerking toe.

Zorgen doen we samen

Dit samenwerkingsverband bestaat uit negen ziekenhuizen.

FZO regio Noord Brabant

Het tekort aan SEH-verpleegkundigen op de afdelingen Spoedeisende Hulp kan deels worden opgevangen door ze flexibel in meerdere ziekenhuizen in te zetten. Een eerste proef bij enkele Brabantse ziekenhuizen verliep succesvol en krijgt in 2023 een vervolg. 

Het uitwisselen van de verpleegkundigen zorgt er ook voor dat kennis en ervaringen worden gedeeld. Het creëren van een flexibele schil biedt SEH-verpleegkundigen meer uitdaging, ruimte voor ontwikkeling en levert daarmee een bijdrage aan het behoud. 

De proef is een initiatief van FZO regio Noord-Brabant. Dit samenwerkingsverband bestaat uit negen ziekenhuizen. Zij werken regionaal samen om voldoende zorgmedewerkers op te leiden én te behouden.

Flexibel inzetten van SEH-verpleegkundigen

In 2018 is TIM (Transmuraal Incidenten Melden) gestart als project binnen Samendraads, het samenwerkingsverband van huisartsen en medisch specialisten in het ETZ. Eind 2022 is de projectfase binnen Samendraads afgesloten en is TIM ondergebracht bij de regionale samenwerkingsorganisatie Zorgnetwerk Midden-Brabant. 

Mogelijkheden voor aansluiting van overige ketenpartners vanuit de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) geboortezorg worden verkend. 

Een gezamenlijke en eenduidige TIM-procedure verlaagt de drempel om (bijna)incidenten te melden en te leren over de grenzen van de eigen organisatie heen.   

Project Transmuraal Incidenten Melden