Het ETZ is trots op de kwaliteit van geleverde zorg en behaalde resultaten in 2022. Daarom hebben we alle cijfers en feiten nog eens op een rijtje gezet.

Cijfers en Feiten

Jaardocument 2022

Wij zijn continu in ontwikkeling om passende zorg van steeds hoger niveau te kunnen bieden. Dit zijn de kerngetallen van het ETZ.

Algemeen

Cijfers en feiten

Klinische bedden

579

bezoeken spoedeisende hulp

48.000

ziekenhuisopnames

34.000

bezoeken aan specialist

534.000

Cijfers en feiten

Specialismen

Het ETZ heeft een verzorgingsgebied van ongeveer een half miljoen inwoners. Voor onze zwaartepunten Neurochirurgie en Traumatologie willen we de zorg in onze regio ‘meer dan goed’ aanbieden.

9 specialismen hebben een bovenregionale functie: dit betekent dat patiënten van buiten de regio voor onder meer Cardiologie, Neurochirurgie, Orthopedie, Radiochirurgie en Traumatologie naar het ETZ komen.

30 specialismen 

Traumacentrum

Neurocentrum

Poortspecialismen

In het ETZ maken onze medewerkers het verschil. Zichtbaar door het verlenen van zorg en indirect door het verrichten van ondersteunende diensten. Samen maken zij het ETZ Buitengewoon.

Medewerkers met passie 

Personeel

Medewerkers

5.282

Specialisten

400

Verpleegkundigen

1.479

Artsen in opleiding

127

%

Ziekteverzuim

5.8

Vrijwilligers

209

Geslacht - Vrouwen

4.338

Geslacht - Mannen

934

X

Geslacht - X

1

Diploma's CZO

88

Erkende College Zorg
Opleidingen (CZO) 

27

Verpleegkundigen gediplomeerd

100

MBO+HBO verpleegkundigen in opleiding 

747

Samenwerking met opleidingsinstituten 

8

Instroom CZO-opleidingen

123

Onderzoekers

88

Promovendi

18

Lopende wetenschappelijke onderzoeken

490

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk thema in het ETZ. We zijn een opleidingsziekenhuis en werken nauw samen met academische centra.

Opleiden en
wetenschappelijk

onderzoek

Cijfers en feiten

Het is het streven van iedere zorgverlener om zoveel mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van onze patiënten.

Klachten en complimenten

Complimenten
in 2022

83

Aantal klachten in 2022

Behandeltechnisch

326

COVID-19

8

Financieel

58

EPD (incl. MijnETZ) 

15

Organisatorisch

250

Relatie

156

Voorzieningen

104

WGBO

24

Een gezonde financiële structuur vormt het fundament voor de toekomst. Wat kwam er aan geld binnen en waaraan is het uitgegeven? 

Onze inkomsten
en uitgaven

Financieel

Miljoen omzet

654

Complete jaarrekening (pdf)

Download

Miljoen omzet

654

Jaardocument 2022

Cijfers en Feiten

Het ETZ is trots op de kwaliteit van geleverde zorg en behaalde resultaten in 2022. Daarom hebben we alle cijfers en feiten nog eens op een rijtje gezet.

Cijfers en feiten

Algemeen

Wij zijn continu in ontwikkeling om passende zorg van steeds hoger niveau te kunnen bieden. Dit zijn de kerngetallen van het ETZ.

Klinische bedden

579

bezoeken spoedeisende hulp

48.000

ziekenhuisopnames

34.000

bezoeken aan specialist

534.000

Cijfers en feiten

Specialismen

Het ETZ heeft een verzorgingsgebied van ongeveer een half miljoen inwoners. Voor onze zwaartepunten Neurochirurgie en Traumatologie willen we de zorg in onze regio ‘meer dan goed’ aanbieden.

30 specialismen 

9 specialismen hebben een bovenregionale functie: dit betekent dat patiënten van buiten de regio voor onder meer Cardiologie, Neurochirurgie, Orthopedie, Radiochirurgie en Traumatologie naar het ETZ komen.

Traumacentrum

De Intensive Care is met een niveau 3 van zeer hoog niveau. Dat houdt in dat we alle noodzakelijke zorg kunnen en mogen verlenen op de IC. Locatie ETZ Elisabeth is dan ook hét Traumacentrum voor de regio. 

Neurocentrum

Het ETZ is hét Neurocentrum in Nederland: patiënten komen uit heel Nederland naar Tilburg voor de behandeling van aandoeningen en operaties aan de hersenen en het zenuwstelsel. Ruim zestig jaar staat het ETZ bekend om zijn neurochirurgische zorg, mede dankzij het Gamma Knife Centrum op locatie ETZ Elisabeth. 

Poortspecialismen

Een poortspecialisme is een specialisme waar de patiënt als eerste ‘aan de poort’ komt. Het ETZ biedt de volgende poortspecialismen:

Personeel

Medewerkers met passie 

In het ETZ maken onze medewerkers het verschil. Zichtbaar door het verlenen van zorg en indirect door het verrichten van ondersteunende diensten. Samen maken zij het ETZ Buitengewoon.

Medewerkers

5.282

Specialisten

400

Verpleegkundigen

1.479

Artsen in opleiding

127

%

Ziekteverzuim

5.8

Vrijwilligers

209

Geslacht - Vrouwen

4.338

Geslacht - Mannen

934

X

Geslacht - X

1

Cijfers en feiten

Opleiden en
wetenschappelijk

onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk thema in het ETZ. We zijn een opleidingsziekenhuis en werken nauw samen met academische centra.

Klachten en complimenten

Het is het streven van iedere zorgverlener om zoveel mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van onze patiënten.

Complimenten
in 2022

83

Aantal klachten in 2022

Behandeltechnisch

326

COVID-19

8

Financieel

58

EPD (incl. MijnETZ) 

15

Organisatorisch

250

Relatie

156

Voorzieningen

104

WGBO

24

Financieel

Onze inkomsten
en uitgaven

Een gezonde financiële structuur vormt het fundament voor de toekomst. Wat kwam er aan geld binnen en waaraan is het uitgegeven? 

Complete jaarrekening (pdf)

Download