Voorwoord

Raad van

Toezicht

Download

Bijlage samenstelling, nevenfuncties en commissies (pdf)

Voorwoord

Raad van

Toezicht

Begin 2022 leek de coronapademie over haar hoogtepunt heen. Vol vertrouwen begonnen we aan het nieuwe jaar. De reguliere zorg kon weer terug naar normaal en zelfs de inhaalzorg kreeg aandacht. Helaas verliep het jaar 2022 toch weer anders. 

Scroll naar beneden

De toenemende zorgvraag en een hoger verzuim, vormden nieuwe uitdagingen voor het ziekenhuis. Als we terugkijken op het afgelopen jaar zien we een ziekenhuisorganisatie die, ondanks deze enorme druk, met veel inzet en enthousiasme haar maatschappelijke taak heeft vervuld. Onze waardering voor al onze medewerkers is groot. Het is mooi te zien hoeveel energie zij leverden om "de tent te laten draaien". 

De verwachting is dat de spanning tussen de maatschappelijke zorgvraag en het aanbod van ziekenhuizen als het ETZ de komende jaren alleen maar toeneemt. De Raad van Toezicht spreekt haar grote bewondering uit voor de rol van het ETZ in de landelijke discussie over de houdbaarheid van de zorg.

Het afgelopen jaar was de (ver)nieuwbouw van het ETZ een dominant thema. We constateren dat op dit vlak grote stappen zijn gezet. 

Ook hebben we aandacht besteed aan een aantal zeer relevante thema’s, zoals duurzame en passende zorg, capaciteitsmanagement, transmurale samenwerking, arbeidsmarkt en de kansen van de digitalisering. Allemaal mogelijkheden om de groeiende zorgvraag aan te kunnen. 

Tenslotte ziet de Raad van Toezicht dat het ETZ veel energie steekt in het binden en boeien van medewerkers. Zorg is en blijft het werk van toegewijde medewerkers.

Voorwoord

Raad van

Bestuur

In 2022 is de storm rondom het coronavirus iets gaan luwen. Dat betekende niet dat de gevolgen minder zichtbaar waren, zoals een hoger ziekteverzuim dan we gewend zijn. Het is een groot compliment aan onze medewerkers dat zij in 2022 toch zoveel patiënten met deskundigheid, toewijding en betrokkenheid hebben geholpen. 

V.l.n.r. Bart Berden, Anita Wydoodt en Gerard van Berlo.

Scroll naar beneden

Onze belangrijkste opgave het afgelopen jaar: het bevorderen van de juiste balans tussen zorgvraag en zorgaanbod. Dit was niet altijd makkelijk. Vooral de demografische ontwikkeling en het tekort aan handen speelden ons parten. 

Naast een omvangrijk personeelsbeleid, werd het beleid voor duurzame zorg verder uitgerold. Wij kijken hierbij naar de mate waarin onze diagnostische en therapeutische verrichtingen passend zijn. Onderdeel van duurzame zorg is de uitwisseling met de andere regionale zorgverleners: meer dan ooit staat het ziekenhuis met hen in verbinding en wisselt data en informatie uit.

Ook capaciteitsmanagement - het weloverwogen inzetten van de juiste mensen op de meest efficiënte wijze - is niet meer weg te denken uit het ETZ. Hiermee sluit het ETZ goed aan op het overeengekomen Integraal Zorg Akkoord.

Daarnaast zijn er in 2022 belangrijke vorderingen gemaakte aangaande de nieuwbouw 2026.  

Om als ziekenhuis in goede conditie te blijven, richten wij onze focus ook op de middellange termijn. In 2023 wordt het nieuwe beleidsplan opgeleverd; meer dan ooit zijn hierbij belanghebbenden betrokken. In 2023 en de komende jaren zetten we dat beleid krachtig voort.

De organisatie verandert stap voor stap. Met de oprichting van de Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant en de omvorming van de VAR (Verpleegkundige Adviesraad) naar VSB (Verpleegkundig Stafbestuur) in 2022 heeft de organisatie aan slagkracht gewonnen.

Het is bekend: ontwikkelingen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het ETZ bereidt zich echter met de ingeslagen weg goed voor op de toekomst, op korte en op middellange termijn. 

Toezicht

Raad van

Voorwoord

Bijlage samenstelling, nevenfuncties en commissies (pdf)

Download

Voorwoord

Raad van

Toezicht

Begin 2022 leek de coronapademie over haar hoogtepunt heen. Vol vertrouwen begonnen we aan het nieuwe jaar. De reguliere zorg kon weer terug naar normaal en zelfs de inhaalzorg kreeg aandacht. Helaas verliep het jaar 2022 toch weer anders. 

De toenemende zorgvraag en een hoger verzuim, vormden nieuwe uitdagingen voor het ziekenhuis. Als we terugkijken op het afgelopen jaar zien we een ziekenhuisorganisatie die, ondanks deze enorme druk, met veel inzet en enthousiasme haar maatschappelijke taak heeft vervuld. Onze waardering voor al onze medewerkers is groot. Het is mooi te zien hoeveel energie zij leverden om "de tent te laten draaien". 

De verwachting is dat de spanning tussen de maatschappelijke zorgvraag en het aanbod van ziekenhuizen als het ETZ de komende jaren alleen maar toeneemt. De Raad van Toezicht spreekt haar grote bewondering uit voor de rol van het ETZ in de landelijke discussie over de houdbaarheid van de zorg.

Het afgelopen jaar was de (ver)nieuwbouw van het ETZ een dominant thema. We constateren dat op dit vlak grote stappen zijn gezet. 

Ook hebben we aandacht besteed aan een aantal zeer relevante thema’s, zoals duurzame en passende zorg, capaciteitsmanagement, transmurale samenwerking, arbeidsmarkt en de kansen van de digitalisering. Allemaal mogelijkheden om de groeiende zorgvraag aan te kunnen. 

Tenslotte ziet de Raad van Toezicht dat het ETZ veel energie steekt in het binden en boeien van medewerkers. Zorg is en blijft het werk van toegewijde medewerkers.

V.l.n.r. Bart Berden, Anita Wydoodt en Gerard van Berlo.

Onze belangrijkste opgave het afgelopen jaar: het bevorderen van de juiste balans tussen zorgvraag en zorgaanbod. Dit was niet altijd makkelijk. Vooral de demografische ontwikkeling en het tekort aan handen speelden ons parten. 

Naast een omvangrijk personeelsbeleid, werd het beleid voor duurzame zorg verder uitgerold. Wij kijken hierbij naar de mate waarin onze diagnostische en therapeutische verrichtingen passend zijn. Onderdeel van duurzame zorg is de uitwisseling met de andere regionale zorgverleners: meer dan ooit staat het ziekenhuis met hen in verbinding en wisselt data en informatie uit.

Ook capaciteitsmanagement - het weloverwogen inzetten van de juiste mensen op de meest efficiënte wijze - is niet meer weg te denken uit het ETZ. Hiermee sluit het ETZ goed aan op het overeengekomen Integraal Zorg Akkoord.

Daarnaast zijn er in 2022 belangrijke vorderingen gemaakte aangaande de nieuwbouw 2026.  

Om als ziekenhuis in goede conditie te blijven, richten wij onze focus ook op de middellange termijn. In 2023 wordt het nieuwe beleidsplan opgeleverd; meer dan ooit zijn hierbij belanghebbenden betrokken. In 2023 en de komende jaren zetten we dat beleid krachtig voort.

De organisatie verandert stap voor stap. Met de oprichting van de Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant en de omvorming van de VAR (Verpleegkundige Adviesraad) naar VSB (Verpleegkundig Stafbestuur) in 2022 heeft de organisatie aan slagkracht gewonnen.

Het is bekend: ontwikkelingen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het ETZ bereidt zich echter met de ingeslagen weg goed voor op de toekomst, op korte en op middellange termijn. 

In 2022 is de storm rondom het coronavirus iets gaan luwen. Dat betekende niet dat de gevolgen minder zichtbaar waren, zoals een hoger ziekteverzuim dan we gewend zijn. Het is een groot compliment aan onze medewerkers dat zij in 2022 toch zoveel patiënten met deskundigheid, toewijding en betrokkenheid hebben geholpen. 

Bestuur

Voorwoord

Raad van