Ontwikkelingen

Gericht op

de toekomst

Het ETZ vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. We willen bijdragen aan een duurzame en gezonde omgeving. Maar we kijken niet alleen naar milieu en energiebesparingen. Ook zoeken we naar duurzame oplossingen op de werkvloer en zorgen we ervoor dat iedereen vitaal blijft en op prettige wijze werkzaamheden kan uitvoeren. Samen gericht op de toekomst. 

Gericht op de toekomst

Duurzame

zorg

Binnen duurzame zorg werken we aan toegankelijke, houdbare en betaalbare zorg in een continu veranderende omgeving. Dit doen we door te werken aan vijf concrete thema’s: Passende Zorg, Transmurale Zorg, Integraal Capaciteitsmanagement, Digitale Transformatie en Focus op Rendement

Passende Zorg 

Passende Zorg werkt aan de inzet van bewezen effectieve zorg, waarbij de patiënt op de juiste plek de juiste zorg krijgt. Bijhorende programma’s binnen het ETZ zijn 'Gepast Gebruik' en 'Samen Beslissen'.

Transmurale zorg

Zorginstellingen staan niet op zichzelf; ze hebben elkaar nodig om goede zorg te leveren. Het ETZ zet daarom nadrukkelijk in op waardevolle samenwerking in de keten en in de regio. Dit om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Integraal Capaciteitsmanagement

Het is belangrijk dat het zorgaanbod wordt afgestemd op de zorgvraag. Door objectief inzicht te krijgen in vraag, aanbod en gedrag, kunnen we betere keuzes maken voor de toekomst, waarbij we goed luisteren naar onze medewerkers.

Digitale Zorg 

Binnen het ETZ worden digitale tools steeds belangrijker. Deze zorgen ervoor dat er mogelijkheden ontstaan om patiënten meer regie en kennis te geven binnen het eigen ziekteproces. Het bieden van zorg op afstand wordt toegankelijker en we ontlasten de zorgprofessionals. 

Focus op Rendement 

Het is van belang om voor de komende jaren ruimte voor onze ambitie te creëren; het realiseren van nieuwbouw, de uitgaven van zorg stabiliseren en het groeiend personeelstekort opvangen. Om deze ambitie te realiseren moeten we de kosten de komende jaren verder terugbrengen.

Gericht op de toekomst

Groen

ziekenhuis

De zorgsector draagt flink bij aan de vervuiling van het milieu en is verantwoordelijk voor 7% van de nationale CO2-uitstoot. Het ETZ beseft dat we duurzamer kunnen werken en onze impact op de leefomgeving, het milieu en het klimaat moeten verkleinen. We streven daarom de doelstellingen van de Green Deal 3.0 na en proberen duurzaamheid te integreren in alle activiteiten van de organisatie.  

Nieuwbouw 

Duurzaamheid krijgt veel aandacht in de nieuwbouwplannen. Dit biedt een unieke kans om onze CO2-footprint te verkleinen. We willen in 2030 55% minder directe CO2-uitstoot. en in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarnaast is de nieuwbouw gasloos en maken we gebruik van een warmte-koude opslag in de bodem en wekken we zonne-energie op. 

Green Teams 

Binnen het ETZ zijn diverse Green Teams opgezet, zoals de Groene OK, Groene IC en Groene SEH. De teams willen minder afval produceren en samen met de afdeling Inkoop onderzoeken hoe wegwerpmaterialen vervangen kunnen worden door herbruikbare varianten.

De Groene OK heeft zich ook al aangesloten bij het Landelijk Netwerk de Groene OK, om kennis te delen met andere ziekenhuizen. Eén van de groene initiatieven die wij met andere zorginstellingen hebben gedeeld, is de ‘Luchtbehandeling op de OK’. Dit is een belangrijk thema, aangezien gemiddeld 90% van de energie op de OK wordt gebruikt voor luchtbehandeling. Op locatie ETZ TweeSteden draait de luchtbehandeling een lager toerental wanneer er geen operaties worden uitgevoerd. En op locatie ETZ Elisabeth zijn aanwezigheidssensoren geïnstalleerd. Deze mooie initiatieven helpen ons de ambitie waar te maken om een groen ziekenhuis te zijn. 

Gericht op de toekomst

De komende jaren bouwt het ETZ aan een nieuw ziekenhuis. De eerste spade van de nieuwbouw gaat in het tweede kwartaal van 2024 de grond in. Alle spoedeisende en klinische zorg wordt vanaf 2026 gegeven op locatie ETZ Elisabeth. Locatie ETZ TweeSteden blijft tot 2026 nagenoeg hetzelfde. 

de toekomst

Bouwen aan

Organisatieverandering

Naast de fysieke bouw moet het ETZ zich ook voorbereiden op de nieuwe zorgprocessen in de nieuwbouw. Deze veranderingen raken alle aspecten van de bedrijfsvoering. Daarnaast willen we ook een groenere en gezondere omgeving creëren.

Duurzaamheid


Het ETZ kiest tijdens de nieuwbouw voor duurzame technologieën die het energiegebruik in het gebouw beperken. Onze nieuwbouw voldoet aan de BENG, dat staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw met als doel om de CO2-uitstoot terug te dringen. 

Zorgcampus

De bouwplannen van het ETZ zorgen in de komende jaren voor een herontwikkeling van de  Zorgcampus in Tilburg-Zuid. In 2022 maakten de (zorg)instellingen gelegen op de Zorgcampus een stedenbouwkundig plan. Dit is de basis voor de samenwerking in de komende tientallen jaren. 

Regionaal gezondheidscentrum Waalwijk

Het ETZ, MijZo en PrimaCura investeren in de verouderde ziekenhuislocatie in Waalwijk. Op het terrein van het ETZ komen daarvoor op termijn (naar verwachting per 2026) een nieuw regionaal gezondheidscentrum en woningen. Om dit mogelijk te maken zijn in 2022 een groot deel van het ziekenhuisterrein en de gebouwen van ETZ Waalwijk verkocht. 

Gericht op de toekomst

Behoud van

medewerkers

De toenemende tekorten in de zorg worden de komende jaren alleen maar groter. Het ETZ wil daarom meer inzetten op een wendbare (flexibele) en voor medewerkers aantrekkelijke ziekenhuisorganisatie. Hierin zijn vier thema’s belangrijk. 

Diversiteit

We hebben onderzoek gedaan hoe we een inclusieve organisatie kunnen zijn en waar diversiteit ons sterker maakt. We passen onze arbeidscommunicatie en interne communicatie aan en maken diversiteit en inclusie bespreekbaar in de organisatie. 

Gewenst gedrag 

Respect, gelijkwaardigheid en integriteit zijn binnen het ETZ van groot belang, zowel richting patiënten, naasten en collega’s. In 2022 is hier extra aandacht voor geweest n.a.v. het tv-programma Boos over The Voice of Holland. Er is een werkgroep Gewenst gedrag ingericht met een vertegenwoordiging van specialisten, verpleegkundigen, AIOS, en ondersteunende diensten. Zij hebben geconstateerd dat het beleid binnen het ETZ op orde is, maar dat het meer naar deze tijd geschreven mag worden en beter vindbaar moet zijn. Hiervoor is een gedragscode voor e-mail- intranetgebruik, klokkenluidersregelen en klachtenregeling voor medewerkers en patiënten opgesteld. Ook zijn er verschillende vertrouwenspersonen aangesteld. 

Leiderschap

Binnen het ETZ hebben we het programma ‘Buitengewoon Leiderschap’. Hier geven we leidinggevenden meer inzicht in het veranderde landschap van het ETZ. Leidinggevenden worden ondersteund en aangemoedigd om de strategische doelen van het ETZ van binnenuit te begrijpen en deze te vertalen naar hun afdeling. Zo kunnen leidinggevenden zich richten op het verbeteren van de aansturing van medewerkers. En ze krijgen de kans om met andere leidinggevenden kennis uit te wisselen. 

ETZ FIT

ETZ wil een gezonde, wendbare organisatie zijn. De medewerkers zijn fit en daarmee vitaal, veerkrachtig, gemotiveerd en met plezier aan het werk, zowel nu als in de toekomst. “Fit” in de zin van een goede fysieke en mentale gezondheid, maar tevens “fit” in de zin van een goede match met het team, de organisatie en de functie die een medewerker verricht. Dit doen we door zorgprofessionals bewust te maken dat zij regie hebben over hun eigen fit en dit ook onderwerp van gesprek te laten zijn tussen leidinggevende en zorgprofessional. 

Het ETZ vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. We willen bijdragen aan een duurzame en gezonde omgeving. Maar we kijken niet alleen naar milieu en energiebesparingen. Ook zoeken we naar duurzame oplossingen op de werkvloer en zorgen we ervoor dat iedereen vitaal blijft en op prettige wijze werkzaamheden kan uitvoeren. Samen gericht op de toekomst. 

de toekomst

Gericht op

Ontwikkelingen

Binnen duurzame zorg werken we aan toegankelijke, houdbare en betaalbare zorg in een continu veranderende omgeving. Dit doen we door te werken aan vijf concrete thema’s: Passende Zorg, Transmurale Zorg, Integraal Capaciteitsmanagement, Digitale Transformatie en Focus op Rendement

Passende Zorg 

Passende Zorg werkt aan de inzet van bewezen effectieve zorg, waarbij de patiënt op de juiste plek de juiste zorg krijgt. Bijhorende programma’s binnen het ETZ zijn 'Gepast Gebruik' en 'Samen Beslissen'.

Transmurale zorg

Zorginstellingen staan niet op zichzelf; ze hebben elkaar nodig om goede zorg te leveren. Het ETZ zet daarom nadrukkelijk in op waardevolle samenwerking in de keten en in de regio. Dit om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Integraal Capaciteitsmanagement

Het is belangrijk dat het zorgaanbod wordt afgestemd op de zorgvraag. Door objectief inzicht te krijgen in vraag, aanbod en gedrag, kunnen we betere keuzes maken voor de toekomst, waarbij we goed luisteren naar onze medewerkers.

Digitale Zorg 

Binnen het ETZ worden digitale tools steeds belangrijker. Deze zorgen ervoor dat er mogelijkheden ontstaan om patiënten meer regie en kennis te geven binnen het eigen ziekteproces. Het bieden van zorg op afstand wordt toegankelijker en we ontlasten de zorgprofessionals. 

Focus op Rendement 

Het is van belang om voor de komende jaren ruimte voor onze ambitie te creëren; het realiseren van nieuwbouw, de uitgaven van zorg stabiliseren en het groeiend personeelstekort opvangen. Om deze ambitie te realiseren moeten we de kosten de komende jaren verder terugbrengen.

zorg

Duurzame

Gericht op de toekomst

De zorgsector draagt flink bij aan de vervuiling van het milieu en is verantwoordelijk voor 7% van de nationale CO2-uitstoot. Het ETZ beseft dat we duurzamer kunnen werken en onze impact op de leefomgeving, het milieu en het klimaat moeten verkleinen. We streven daarom de doelstellingen van de Green Deal 3.0 na en proberen duurzaamheid te integreren in alle activiteiten van de organisatie.  

Nieuwbouw 

Duurzaamheid krijgt veel aandacht in de nieuwbouwplannen. Dit biedt een unieke kans om onze CO2-footprint te verkleinen. We willen in 2030 55% minder directe CO2-uitstoot. en in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarnaast is de nieuwbouw gasloos en maken we gebruik van een warmte-koude opslag in de bodem en wekken we zonne-energie op. 

Green Teams 

Binnen het ETZ zijn diverse Green Teams opgezet, zoals de Groene OK, Groene IC en Groene SEH. De teams willen minder afval produceren en samen met de afdeling Inkoop onderzoeken hoe wegwerpmaterialen vervangen kunnen worden door herbruikbare varianten.

De Groene OK heeft zich ook al aangesloten bij het Landelijk Netwerk de Groene OK, om kennis te delen met andere ziekenhuizen. Eén van de groene initiatieven die wij met andere zorginstellingen hebben gedeeld, is de ‘Luchtbehandeling op de OK’. Dit is een belangrijk thema, aangezien gemiddeld 90% van de energie op de OK wordt gebruikt voor luchtbehandeling. Op locatie ETZ TweeSteden draait de luchtbehandeling een lager toerental wanneer er geen operaties worden uitgevoerd. En op locatie ETZ Elisabeth zijn aanwezigheidssensoren geïnstalleerd. Deze mooie initiatieven helpen ons de ambitie waar te maken om een groen ziekenhuis te zijn. 

ziekenhuis

Groen

Gericht op de toekomst

Zorgcampus

De bouwplannen van het ETZ zorgen in de komende jaren voor een herontwikkeling van de  Zorgcampus in Tilburg-Zuid. In 2022 maakten de (zorg)instellingen gelegen op de Zorgcampus een stedenbouwkundig plan. Dit is de basis voor de samenwerking in de komende tientallen jaren. 

Regionaal gezondheidscentrum Waalwijk

Het ETZ, MijZo en PrimaCura investeren in de verouderde ziekenhuislocatie in Waalwijk. Op het terrein van het ETZ komen daarvoor op termijn (naar verwachting per 2026) een nieuw regionaal gezondheidscentrum en woningen. Om dit mogelijk te maken zijn in 2022 een groot deel van het ziekenhuisterrein en de gebouwen van ETZ Waalwijk verkocht. 

de toekomst

De komende jaren bouwt het ETZ aan een nieuw ziekenhuis. De eerste spade van de nieuwbouw gaat in het tweede kwartaal van 2024 de grond in. Alle spoedeisende en klinische zorg wordt vanaf 2026 gegeven op locatie ETZ Elisabeth. Locatie ETZ TweeSteden blijft tot 2026 nagenoeg hetzelfde. 

Bouwen aan

Gericht op de toekomst

Organisatieverandering

Naast de fysieke bouw moet het ETZ zich ook voorbereiden op de nieuwe zorgprocessen in de nieuwbouw. Deze veranderingen raken alle aspecten van de bedrijfsvoering. Daarnaast willen we ook een groenere en gezondere omgeving creëren.

Duurzaamheid


Het ETZ kiest tijdens de nieuwbouw voor duurzame technologieën die het energiegebruik in het gebouw beperken. Onze nieuwbouw voldoet aan de BENG, dat staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw met als doel om de CO2-uitstoot terug te dringen. 

Leiderschap

Binnen het ETZ hebben we het programma ‘Buitengewoon Leiderschap’. Hier geven we leidinggevenden meer inzicht in het veranderde landschap van het ETZ. Leidinggevenden worden ondersteund en aangemoedigd om de strategische doelen van het ETZ van binnenuit te begrijpen en deze te vertalen naar hun afdeling. Zo kunnen leidinggevenden zich richten op het verbeteren van de aansturing van medewerkers. En ze krijgen de kans om met andere leidinggevenden kennis uit te wisselen. 

ETZ FIT

ETZ wil een gezonde, wendbare organisatie zijn. De medewerkers zijn fit en daarmee vitaal, veerkrachtig, gemotiveerd en met plezier aan het werk, zowel nu als in de toekomst. “Fit” in de zin van een goede fysieke en mentale gezondheid, maar tevens “fit” in de zin van een goede match met het team, de organisatie en de functie die een medewerker verricht. Dit doen we door zorgprofessionals bewust te maken dat zij regie hebben over hun eigen fit en dit ook onderwerp van gesprek te laten zijn tussen leidinggevende en zorgprofessional. 

Diversiteit

We hebben onderzoek gedaan hoe we een inclusieve organisatie kunnen zijn en waar diversiteit ons sterker maakt. We passen onze arbeidscommunicatie en interne communicatie aan en maken diversiteit en inclusie bespreekbaar in de organisatie. 

Gewenst gedrag 

Respect, gelijkwaardigheid en integriteit zijn binnen het ETZ van groot belang, zowel richting patiënten, naasten en collega’s. In 2022 is hier extra aandacht voor geweest n.a.v. het tv-programma Boos over The Voice of Holland. Er is een werkgroep Gewenst gedrag ingericht met een vertegenwoordiging van specialisten, verpleegkundigen, AIOS, en ondersteunende diensten. Zij hebben geconstateerd dat het beleid binnen het ETZ op orde is, maar dat het meer naar deze tijd geschreven mag worden en beter vindbaar moet zijn. Hiervoor is een gedragscode voor e-mail- intranetgebruik, klokkenluidersregelen en klachtenregeling voor medewerkers en patiënten opgesteld. Ook zijn er verschillende vertrouwenspersonen aangesteld. 

Behoud van

medewerkers

van de

De toenemende tekorten in de zorg worden de komende jaren alleen maar groter. Het ETZ wil daarom meer inzetten op een wendbare (flexibele) en voor medewerkers aantrekkelijke ziekenhuisorganisatie. Hierin zijn vier thema’s belangrijk. 

Gericht op de toekomst