startbeeld
achtergrond specialisme
fade onder
fade boven
cirkel wit logo
foto algemeen
achtergrond medewerkers
foto ergo
foto opleiden
achtergrond foto finance
cirkel wit klacht
back top

Jaardocument 2020

Cijfers en Feiten

btn verder

Het ETZ bevindt zich in een turbulente tijd: de verwachtingen over de kwaliteit van zorg zijn hoog om de patiënt beter van dienst te kunnen zijn. Daarom zijn wij trots op de cijfers en het resultaat. 

logo

Cijfers en feiten

Algemeen

Wij zijn continu in ontwikkeling om passende zorg van steeds hoger niveau te kunnen bieden. Dit zijn de kerngetallen van het ETZ.

icon

789

bedden

icon (Copy)

42.000

bezoeken spoedeisende hulp

icon (Copy)

32.000

ziekenhuisopnames

icon (Copy)

502.000

bezoeken aan specialist

Cijfers en feiten

Specialismen

Het ETZ heeft een verzorgingsgebied van ongeveer een half miljoen inwoners. Voor onze zwaartepunten Neurochirurgie en Traumatologie willen we de zorg in onze regio ‘meer dan goed’ aanbieden.

Zwaartepunten

Cijfers en feiten

Corona

2020 stond vooral in het teken van coronazorg. Hierbij een aantal cijfers om het jaar te duiden.

groen pijltje

29 specialismen 

9 specialismen hebben een bovenregionale functie: dat betekent dat patiënten van buiten de regio voor onder meer Cardiologie, Neurochirurgie, Orthopedie, Radiochirurgie en Traumatologie naar het ETZ komen.

Personeel

Medewerkers met passie

In het ETZ maken onze medewerkers het verschil. Zichtbaar door het verlenen van zorg en indirect door het verrichten van ondersteunende diensten. Samen maken zij het ETZ Buitengewoon.

special tekst New image

Traumacentrum

verder (Copy) New image (Copy)

Neurocentrum

verder (Copy) New image (Copy)

Poortspecialismen

icon (Copy)

5.218

Medewerkers

icon (Copy) (Copy)

388

Specialisten

icon (Copy) (Copy)

1.560

Verpleegkundigen

icon (Copy) (Copy)

118

Artsen in opleiding

icon (Copy) (Copy)

979

Mannen

icon (Copy) (Copy)

4.239

Vrouwen

icon (Copy) (Copy)

265

Vrijwilligers

icon (Copy) (Copy)

5.17

Ziekteverzuim

%

Cijfers en feiten

Opleiden en
wetenschappelijk

onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk thema in het ETZ. We zijn een opleidingsziekenhuis en werken nauw samen met academische centra.

500

Verpleegkundigen
in opleiding

120

Verpleegkundigen
gediplomeerd

46

Mbo-verpleegkundigen opleiden naar bachelor verpleegkunde

8

Verpleegkundigen volgen
opleiding verpleegwetenschap

450

Lopende wetenschappelijke onderzoeken

84

Onderzoekers

15

Promovendi

10

Mbo-verpleegkundigen ronden
bachelor verpleegkunde af

2

Verpleegkundigen volgen opleiding management en innovatie

Samen kunnen wij de zorg verbeteren

Klachten en complimenten

Het is het streven van iedere zorgverlener om zoveel mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van onze patiënten.

Aantal klachten in 2020

groen pijltje2

105

icon (Copy)

Complimenten
in 2020

verder

297

icon

Behandeltechnisch

87

icon (Copy)

COVID-19

verder (Copy)

94

icon (Copy)

Financieel

3

icon (Copy)

Fusie

verder (Copy)

26

icon (Copy)

MijnETZ

verder (Copy)

225

icon (Copy)

Organisatorisch

verder (Copy) (copy)

32

icon (Copy) (copy)

WGBO

4

icon (Copy) (copy1)

Geen Waarde

verder (Copy)

149

icon (Copy)

Relationeel

verder (Copy) (copy)

68

icon (Copy) (copy)

Voorzieningen

Financieel

Onze inkomsten
en uitgaven

Een gezonde financiële positie als basis voor de toekomst. Wat kwam er aan geld binnen en waaraan is het uitgegeven?

Meer resultaat

verder

587

Miljoen omzet

New image

Inkomsten

verder

587

Miljoen

circa

shade

6%

3%

91%

New image (Copy)

Uitgaven

verder (Copy)

582

Miljoen

circa

shade (Copy)

1%

27%

7%

12%

53%

Download

Complete jaarrekening (pdf)

download
oval_copy_10.png
group_34.png

Klinische corona opnames februari 2020-2021

1.621

group_35.png

IC opnames corona
februari 2020-2021

364

shade
achtergrond medewerkers
startbeeld

Jaardocument 2020

Cijfers en Feiten

Het ETZ bevindt zich in een turbulente tijd: de verwachtingen over de kwaliteit van zorg zijn hoog om de patiënt beter van dienst te kunnen zijn. Daarom zijn wij trots op de cijfers en het resultaat. 

cirkel wit logo
logo

Cijfers en feiten

Algemeen

Wij zijn continu in ontwikkeling om passende zorg van steeds hoger niveau te kunnen bieden. Dit zijn de kerngetallen van het ETZ.

achtergrond specialisme

Cijfers en feiten

Specialismen

Het ETZ heeft een verzorgingsgebied van ongeveer een half miljoen inwoners. Voor onze zwaartepunten Neurochirurgie en Traumatologie willen we de zorg in onze regio ‘meer dan goed’ aanbieden.

29 specialismen 

9 specialismen hebben een bovenregionale functie: dat betekent dat patiënten van buiten de regio voor onder meer Cardiologie, Neurochirurgie, Orthopedie, Radiochirurgie en Traumatologie naar het ETZ komen.

Traumacentrum

De Intensive Care is met een niveau 3 van zeer hoog niveau. Dat houdt in dat we alle noodzakelijke zorg kunnen en mogen verlenen op de IC. Locatie ETZ Elisabeth is dan ook hét Traumacentrum voor de regio. 

groen pijltje
group_5.png

Neurocentrum

Het ETZ is hét Neurocentrum in Nederland: patiënten komen uit heel Nederland naar Tilburg voor de behandeling van aandoeningen en operaties aan de hersenen en het zenuwstelsel. Ruim zestig jaar staat het ETZ bekend om zijn neurochirurgische zorg, mede dankzij het Gamma Knife Centrum op locatie ETZ Elisabeth. 

group_4.png

Poortspecialismen

poortspecialismen_cop...

Een poortspecialisme is een specialisme waar de patiënt als eerste ‘aan de poort’ komt. Het ETZ biedt de volgende poortspecialismen:

Personeel

Medewerkers met passie

In het ETZ maken onze medewerkers het verschil. Zichtbaar door het verlenen van zorg en indirect door het verrichten van ondersteunende diensten. Samen maken zij het ETZ Buitengewoon.

group_49.png
group_40.png

Cijfers en feiten

Opleiden en
wetenschappelijk

onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk thema in het ETZ. We zijn een opleidingsziekenhuis en werken nauw samen met academische centra.

group_13.png
foto ergo
foto opleiden
achtergrond foto finance
group_56.png
cirkel wit klacht

Samen kunnen wij de zorg verbeteren

Klachten en complimenten

Het is het streven van iedere zorgverlener om zoveel mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van onze patiënten.

Aantal klachten in 2020

Financieel

Onze inkomsten
en uitgaven

Een gezonde financiële positie als basis voor de toekomst. Wat kwam er aan geld binnen en waaraan is het uitgegeven?

group_55.png

€ 6.836.000

Dat is 1,2 % van de omzet en een stijging ten opzichte van afgelopen jaar.

Resultaat

€ 587.475.000

Gesplitst naar de volgende onderdelen, ontvingen we in 2020 de volgende gelden:

Opbrengst zorgprestaties 91%
Overige bedrijfsopbrengsten 6%
Subsidies 3%

Inkomsten

group_54.png

€ 581.735.000

Gesplitst naar de volgende onderdelen,
gaven we in 2020 ons geld uit aan:

Personeelskosten 53%
Overige bedrijfskosten 27%
Financiële baten en lasten 1%
Afschrijvingen 7%
Honorarium 12%

Uitgaven

Download

Complete jaarrekening (pdf)

download
group_16.png

Klik op de bollen voor meer info

Cijfers en feiten

Corona

2020 stond vooral in het teken van coronazorg. Hierbij een aantal cijfers om het jaar te duiden.

grafiek leeg (Copy) (copy)

Uitgeplaatste patiënten
op IC in 1e golf

131

Uitgeplaatste patiënten
op IC in 2e golf

27

Uitgeplaatste patiënten
in kliniek in 2e golf

27

Uitgeplaatste patiënten
in kliniek in 1e golf

225

group_34.png

Klinische corona opnames februari 2020-2021

1.621

group_35.png

IC opnames corona
februari 2020-2021

364