achtergrond
shade
vms.jpg
back top

Medezeggenschap

In overleg en

samenspraak

btn verder

Het advies van de achterban speelt een belangrijke rol bij beslissingen die het ETZ neemt. De voorzitters van de Verenigde Medische Staf, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad vertellen welke lessen ze in Coronajaar 2020 leerden.

vms.jpg (copy)
vms.jpg (copy1)
vms.jpg (copy2)

Grote zorgen bij de Raad van Bestuur, managers en ook bij de Ondernemingsraad (OR). De coronacrisis vroeg ook van de OR veel flexibiliteit. Hoe vergader je over belangrijke zaken zonder elkaar goed in de ogen te kijken? Het vraagt creativiteit, anders handelen zonder je kompas te verliezen. De rol van het dagelijks bestuur veranderde, stukken werden sneller verwerkt. Vergaderen via Teams gaf inzicht dat ook op afstand zaken besproken en geregeld kunnen worden, flexibiliteit van de leden was hierbij een trefwoord. Maar ook focus houden op de toekomst. Tijdens de managersdagen, waarbij de jaarplannen worden toegelicht, hebben we elkaar online ontmoet. Het is de OR opgevallen dat collega’s elkaar in tijden van nood beter leren kennen. Verbindingen werden gezocht en gevonden en dat is mooi om te ervaren. En bovenal, we doen het allemaal voor en vooral met elkaar!

Ook de ondernemingsraad (OR) had zorgen over de corona-pandemie, en het is nog niet voorbij.

Terugblik

Medische

Verenigde

Staf

In de eerste golf werd de reguliere zorg tot een minimum afgeschaald en werden artsen ingezet op de Intensive Care en corona-afdeling om de nood te ledigen. Een groot gevoel van saamhorigheid kenmerkte deze fase. In de periode tussen de eerste en tweede golf werden we geconfronteerd met de keerzijde in de vorm van schade door uitstel van reguliere zorg. Bij de tweede golf werd meer ingezet op een goede balans tussen Covid en reguliere zorg. Dit leverde een voortdurende zoektocht op om zo scherp mogelijk aan de wind te zeilen met het open houden en heropenen van operatiekamers. De spanningen die dat met zich meebracht, werden besproken in rondetafelbesprekingen met specialisten, arts-assistenten en verpleegkundigen van diverse disciplines. Dit nam het gevoel van onbehagen (maken we wel de goede keuzes?) niet weg, maar leidde wel tot meer begrip over en weer. 

In 2020 werden het ETZ en de Verenigde Medische Staf geconfronteerd met een ongekende pandemie.

Ten eerste met het oog op de vergaderingen die in het coronajaar digitaal plaatsvonden. In de loop van het jaar kreeg de Cliëntenraad steeds meer routine in het online vergaderen. Dat, en de opgebouwde relaties in het ETZ, hebben er mede voor gezorgd dat de Cliëntenraad toch oog heeft gehouden voor de patiënt. Bijvoorbeeld op het gebied van privacy, het antirookbeleid, de kwetsbare oudere patiënt en het patiëntenportaal MijnETZ. De Cliëntenraad adviseerde en overlegde met de verschillende overlegorganen van het ETZ, maar stond ook met handen aan het bed. De Cliëntenraad kijkt met trots naar hoe het ETZ acteert op de coronacrisis, het ziekenhuis coronaproof heeft ingericht en het patiënten perspectief voor ogen houdt. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk de reguliere zorg door te laten gaan via video- en belconsulten. Dat leverde voor patiënten ook voordelen op, bijvoorbeeld minder reistijd en kortere wachttijden.

De Cliëntenraad heeft 2020 ervaren als een jaar van uitdagingen.

Het was voor ons van belang om onze zichtbaarheid en betrokkenheid bij de crisisstructuur te verbeteren. In het begin waren we niet actief betrokken, terwijl verpleegkundigen de spil waren van deze crisis. Om beleid te maken wat goed aansloot bij verpleegkundigen vonden we het belangrijk om hier actief in mee te denken en advies te geven. Daarom zijn wij aangesloten bij het crisisteam. Wat we graag meenemen uit 2020 is het investeren in de onderlinge samenwerking tussen verpleegkundigen over afdelingen heen. We hebben hier heel veel kruisbestuiving in kennis en kunde gezien wat ons veel opleverde en kan blijven opleveren. Daarnaast het blijven luisteren naar medewerkers. Wat hebben zij nodig en waar kunnen we ondersteunen?

2020 was een intens jaar voor de Verpleegkundige Adviesraad.

Terugblik

Cliëntenraad

Terugblik

Verpleegkundige

Adviesraad

Terugblik

Raad

Ondernemings-

achtergrond

Medezeggenschap

In overleg en

samenspraak

Het advies van de achterban speelt een belangrijke rol bij beslissingen die het ETZ neemt. De voorzitters van de Verenigde Medische Staf, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad vertellen welke lessen ze in Coronajaar 2020 leerden.

Terugblik

Verenigde

Medische

Staf

Terugblik

Cliëntenraad

Terugblik

Verpleegkundige

Adviesraad

Terugblik

Raad

Ondernemings-

In de eerste golf werd de reguliere zorg tot een minimum afgeschaald en werden artsen ingezet op de Intensive Care en corona-afdeling om de nood te ledigen. Een groot gevoel van saamhorigheid kenmerkte deze fase. In de periode tussen de eerste en tweede golf werden we geconfronteerd met de keerzijde in de vorm van schade door uitstel van reguliere zorg. Bij de tweede golf werd meer ingezet op een goede balans tussen Covid en reguliere zorg. Dit leverde een voortdurende zoektocht op om zo scherp mogelijk aan de wind te zeilen met het open houden en heropenen van operatiekamers. De spanningen die dat met zich meebracht, werden besproken in rondetafelbesprekingen met specialisten, arts-assistenten en verpleegkundigen van diverse disciplines. Dit nam het gevoel van onbehagen (maken we wel de goede keuzes?) niet weg, maar leidde wel tot meer begrip over en weer. 

In 2020 werden het ETZ en de Verenigde Medische Staf geconfronteerd met een ongekende pandemie.

vms.jpg
vms.jpg (copy)

Ten eerste met het oog op de vergaderingen die in het coronajaar digitaal plaatsvonden. In de loop van het jaar kreeg de Cliëntenraad steeds meer routine in het online vergaderen. Dat, en de opgebouwde relaties in het ETZ, hebben er mede voor gezorgd dat de Cliëntenraad toch oog heeft gehouden voor de patiënt. Bijvoorbeeld op het gebied van privacy, het antirookbeleid, de kwetsbare oudere patiënt en het patiëntenportaal MijnETZ. De Cliëntenraad adviseerde en overlegde met de verschillende overlegorganen van het ETZ, maar stond ook met handen aan het bed. De Cliëntenraad kijkt met trots naar hoe het ETZ acteert op de coronacrisis, het ziekenhuis coronaproof heeft ingericht en het patiënten perspectief voor ogen houdt. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk de reguliere zorg door te laten gaan via video- en belconsulten. Dat leverde voor patiënten ook voordelen op, bijvoorbeeld minder reistijd en kortere wachttijden.

De Cliëntenraad heeft 2020 ervaren als een jaar van uitdagingen.

vms.jpg (copy1)

Het was voor ons van belang om onze zichtbaarheid en betrokkenheid bij de crisisstructuur te verbeteren. In het begin waren we niet actief betrokken, terwijl verpleegkundigen de spil waren van deze crisis. Om beleid te maken wat goed aansloot bij verpleegkundigen vonden we het belangrijk om hier actief in mee te denken en advies te geven. Daarom zijn wij aangesloten bij het crisisteam. Wat we graag meenemen uit 2020 is het investeren in de onderlinge samenwerking tussen verpleegkundigen over afdelingen heen. We hebben hier heel veel kruisbestuiving in kennis en kunde gezien wat ons veel opleverde en kan blijven opleveren. Daarnaast het blijven luisteren naar medewerkers. Wat hebben zij nodig en waar kunnen we ondersteunen?

2020 was een intens jaar voor de Verpleegkundige Adviesraad.

vms.jpg (copy2)

Grote zorgen bij de Raad van Bestuur, managers en ook bij de Ondernemingsraad (OR). De coronacrisis vroeg ook van de OR veel flexibiliteit. Hoe vergader je over belangrijke zaken zonder elkaar goed in de ogen te kijken? Het vraagt creativiteit, anders handelen zonder je kompas te verliezen. De rol van het dagelijks bestuur veranderde, stukken werden sneller verwerkt. Vergaderen via Teams gaf inzicht dat ook op afstand zaken besproken en geregeld kunnen worden, flexibiliteit van de leden was hierbij een trefwoord. Maar ook focus houden op de toekomst. Tijdens de managersdagen, waarbij de jaarplannen worden toegelicht, hebben we elkaar online ontmoet. Het is de OR opgevallen dat collega’s elkaar in tijden van nood beter leren kennen. Verbindingen werden gezocht en gevonden en dat is mooi om te ervaren. En bovenal, we doen het allemaal voor en vooral met elkaar!

Ook de ondernemingsraad (OR) had zorgen over de corona-pandemie, en het is nog niet voorbij.

back top