achtergrond

Ontwikkelingen

Gericht op

de toekomst

Ook in coronatijd staan we continu in verbinding met onze omgeving. We gaan mee met ontwikkelingen die in onze maatschappij spelen zodat we klaar zijn voor de toekomst.

2.png

Het veranderende 

sentiment

Gericht op de toekomst

close
back top

Hartverwarmend was de steun die we ontvingen vanuit de samenleving. In giften of aangeboden hulp. Vanuit bedrijven, scholen en inwoners van Tilburg en ver daarbuiten. Van tekeningen en kaartjes tot restaurants die eten kwamen brengen. We kregen bezoek van onder andere de minister, de burgemeester van Tilburg, de commissaris van de koning en zelfs koningin Maxima belde om haar steun en waardering uit te spreken. Op sociale media stroomden de steunbetuigingen binnen. Deze werden uitgeprint en opgehangen in het ziekenhuis. Een oproep om mee te komen helpen in het ziekenhuis werd duizenden keren gedeeld op sociale media, met honderden aanmeldingen tot gevolg. Het overviel ons op momenten letterlijk.

Toch was dit niet het enige beeld. Het sentiment in de samenleving veranderde na enige tijd. Onvrede in de maatschappij groeide en draagvlak voor coronamaatregelen nam af. Deze onvrede zagen we terug in bejegening van ons personeel. En de manier waarop soms werd gereageerd op bijvoorbeeld het toegangsbeleid. Maar ook op onze sociale mediakanalen ontstonden plots maatschappelijke discussies. Vragen die we kregen werden kritischer en opmerkingen feller. Bijvoorbeeld over uitgestelde zorg en twijfels over of de situatie in de ziekenhuizen wel écht zo erg was.

1.png
back top (copy)
duimen
met koffie

Kwaliteit en

Veiligheid

close
back top

Kwaliteit en Veiligheid

ETZ voldoet aan alle eisen Qualicor Europe

Qualicor Europe (voorheen NIAZ) beoordeelde het ETZ in 2020. Uitkomst van de toets was dat het ETZ voldoet aan alle internationale kwaliteitseisen.

Ondanks de coronacrisis ging het ETZ, voor het eerst op digitale wijze, door de kwaliteitscontrole. De auditoren waren onder de indruk van het enthousiasme en de bevlogenheid tijdens de interviews en observaties.

Elke vier jaar toetsen externe deskundigen uitgebreid of alle werkzaamheden voldoen aan de normen. Deze deskundigen bezoeken verschillende afdelingen en volgen patiënten tijdens hun behandeling en opname. Ze kijken dan onder andere of het ziekenhuis aan de kwaliteitseisen voldoet, veilige zorg biedt en de kwaliteit continu verbetert. De accreditatie is geldig tot september 2024.

Gericht op de toekomst

back top (copy)

Kwaliteit en Veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom laat het ETZ op vaste tijden de patiëntenzorg controleren. 

duimen
overleg
path.png
close
back top

Nieuwbouw

Acuut blok

Bij de nieuwbouw komt ook een parkeergarage om de parkeersituatie rondom het ziekenhuis te verbeteren. We verwachten dat de eerste uitbreiding van het ziekenhuis, voorlopig aangeduid als ‘Acuut blok’ en de parkeergarage medio 2025 klaar zijn. De bouw start medio 2022. Het ETZ betrekt buurtbewoners en andere belanghebbenden bij de plannen via een zogeheten omgevingsdialoog. 

Nieuwbouw

Een volledig nieuw ziekenhuis

ETZ-bestuurder Gerard van Berlo: “Het huidige gebouw is van 1982 en kan technisch gezien nog wel een aantal jaren mee, maar het nadert toch einde levensduur en zal in de komende decennia vervangen moeten worden. Het hele proces van deze vernieuwing duurt zo’n twintig tot dertig jaar. Uiteindelijk staat er ergens tussen 2040 en 2050 een volledig nieuw ziekenhuis.” Ook deze totale ontwikkeling wordt nu in het nieuwe bestemmingsplan meegenomen.

Gericht op de toekomst

Nieuwbouw

In 2020 werkten we verder aan de voorbereidingen van de nieuwbouw. Alle spoedzorg van ons ziekenhuis verhuist op termijn naar locatie ETZ Elisabeth. Ook alle verpleegafdelingen waar patiënten overnachten. 

Hiervoor breidt het ziekenhuis uit aan de achterkant, richting Kempenbaan. Hier komt ook plek voor andere zorgverleners. Zo is het ziekenhuis in gesprek met huisartsen over de realisatie van een huisartsenpost. De gemeente Tilburg werkt aan een nieuw bestemmingsplan.

duimen
met koffie
overleg
close
back top

E-health

Ondersteuning 
ETZ digitaal 

Om collega’s te ondersteunen in het proces van aanvraag tot en met implementatie van e-health toepassingen is de werkgroep e-health gestart binnen ETZ Digitaal. Deze werkgroep heeft leden uit verschillende disciplines en begeleidt op deze manier de grote stroom aan geweldige digitaliseringsinitiatieven. Daarnaast ontstonden er ETZ-brede projecten zoals de ‘Versnelling e-health’ op de poliklinieken. Er zijn veel mogelijkheden en die worden allemaal kritisch bekeken, geanalyseerd en beoordeeld. Beschikbare toepassingen zijn onder andere: digitale vragenlijsten, thuismonitoring, videoconsulten en digitale patiëntenfolders.

E-health

Reumatologie

De afdeling Reumatologie koos voor het inbouwen van digitale vragenlijsten in het Elektronisch Patiënten Dossier van het ETZ. Hiermee monitoren zorgverleners op afstand welke scores patiënten geven aan hun gewrichten bijvoorbeeld. De intake op de polikliniek Reumatologie kon dus vanuit huis. Ook kon de reumatoloog een patiënt digitaal volgen aan de hand van bloedonderzoek. Reumatologen kunnen zo een goede inschatting maken of een patiënt nog naar het ziekenhuis moet komen of dat bijvoorbeeld de medicatie aanpassen voldoende is. Reumatologie greep de versnelling ook aan om de patiëntenfolders via MijnETZ te versturen.

E-health

Anesthesiologie

Op de afdeling Anesthesiologie startte in 2020 de digitale preoperatieve screening. Tijdens een screening bekijkt de afdeling Anesthesiologie of een patiënt de operatie of het onderzoek kan ondergaan. Hoe gezond is de patiënt? Is er medicatie en/of verdoving nodig? Dat soort vragen werden digitaal en op afstand gesteld. Daarnaast informeerde de afdeling patiënten met heldere video’s over toekomstige operaties. Patiënten gaven aan dat de video’s vaak nog duidelijker zijn dan de manier waarop zij voorheen werden geïnformeerd. E-health laat zien dat je voor het leveren van goede zorg niet altijd naar het ziekenhuis hoeft als je technologie slim inzet.

Ontwikkeling 

Gericht op de toekomst

E-health 

E-health toepassingen hielpen patiënten en artsen om elektronisch met elkaar te communiceren. Tijdens de coronacrisis kwam de mogelijkheid om mensen op afstand zorg te bieden goed van pas om bezoek aan het ziekenhuis te beperken. E-health ontwikkelingen kwamen hierdoor in een stroomversnelling.

Op steeds meer plekken binnen het ETZ ontstonden in 2020 nieuwe e-health toepassingen. E-health is het gebruik van digitale informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen tussen patiënt en zorgprofessional.

achtergrond

Ontwikkelingen

Gericht op

de toekomst

Ook in coronatijd staan we continu in verbinding met onze omgeving. We gaan mee met ontwikkelingen die in onze maatschappij spelen zodat we klaar zijn voor de toekomst.

Gericht op de toekomst

Het veranderende 

sentiment

Hartverwarmend was de steun die we ontvingen vanuit de samenleving. In giften of aangeboden hulp. Vanuit bedrijven, scholen en inwoners van Tilburg en ver daarbuiten. Van tekeningen en kaartjes tot restaurants die eten kwamen brengen. We kregen bezoek van onder andere de minister, de burgemeester van Tilburg, de commissaris van de koning en zelfs koningin Maxima belde om haar steun en waardering uit te spreken. Op sociale media stroomden de steunbetuigingen binnen. Deze werden uitgeprint en opgehangen in het ziekenhuis. Een oproep om mee te komen helpen in het ziekenhuis werd duizenden keren gedeeld op sociale media, met honderden aanmeldingen tot gevolg. Het overviel ons op momenten letterlijk.

1.png
2.png

Toch was dit niet het enige beeld. Het sentiment in de samenleving veranderde na enige tijd. Onvrede in de maatschappij groeide en draagvlak voor coronamaatregelen nam af. Deze onvrede zagen we terug in bejegening van ons personeel. En de manier waarop soms werd gereageerd op bijvoorbeeld het toegangsbeleid. Maar ook op onze sociale mediakanalen ontstonden plots maatschappelijke discussies. Vragen die we kregen werden kritischer en opmerkingen feller. Bijvoorbeeld over uitgestelde zorg en twijfels over of de situatie in de ziekenhuizen wel écht zo erg was.

Gericht op de toekomst

Kwaliteit en

Veiligheid

met koffie

Kwaliteit en Veiligheid

ETZ voldoet aan alle eisen Qualicor Europe

Qualicor Europe (voorheen NIAZ) beoordeelde het ETZ in 2020. Uitkomst van de toets was dat het ETZ voldoet aan alle internationale kwaliteitseisen.

Ondanks de coronacrisis ging het ETZ, voor het eerst op digitale wijze, door de kwaliteitscontrole. De auditoren waren onder de indruk van het enthousiasme en de bevlogenheid tijdens de interviews en observaties.

Elke vier jaar toetsen externe deskundigen uitgebreid of alle werkzaamheden voldoen aan de normen. Deze deskundigen bezoeken verschillende afdelingen en volgen patiënten tijdens hun behandeling en opname. Ze kijken dan onder andere of het ziekenhuis aan de kwaliteitseisen voldoet, veilige zorg biedt en de kwaliteit continu verbetert. De accreditatie is geldig tot september 2024.

Kwaliteit en Veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom laat het ETZ op vaste tijden de patiëntenzorg controleren. 

Nieuwbouw

Acuut blok

Bij de nieuwbouw komt ook een parkeergarage om de parkeersituatie rondom het ziekenhuis te verbeteren. We verwachten dat de eerste uitbreiding van het ziekenhuis, voorlopig aangeduid als ‘Acuut blok’ en de parkeergarage medio 2025 klaar zijn. De bouw start medio 2022. Het ETZ betrekt buurtbewoners en andere belanghebbenden bij de plannen via een zogeheten omgevingsdialoog. 

overleg

Nieuwbouw

Een volledig nieuw ziekenhuis

ETZ-bestuurder Gerard van Berlo: “Het huidige gebouw is van 1982 en kan technisch gezien nog wel een aantal jaren mee, maar het nadert toch einde levensduur en zal in de komende decennia vervangen moeten worden. Het hele proces van deze vernieuwing duurt zo’n twintig tot dertig jaar. Uiteindelijk staat er ergens tussen 2040 en 2050 een volledig nieuw ziekenhuis.” Ook deze totale ontwikkeling wordt nu in het nieuwe bestemmingsplan meegenomen.

Gericht op de toekomst

Nieuwbouw

In 2020 werkten we verder aan de voorbereidingen van de nieuwbouw. Alle spoedzorg van ons ziekenhuis verhuist op termijn naar locatie ETZ Elisabeth. Ook alle verpleegafdelingen waar patiënten overnachten. 

Hiervoor breidt het ziekenhuis uit aan de achterkant, richting Kempenbaan. Hier komt ook plek voor andere zorgverleners. Zo is het ziekenhuis in gesprek met huisartsen over de realisatie van een huisartsenpost. De gemeente Tilburg werkt aan een nieuw bestemmingsplan.

path.png

Gericht op de toekomst

Ontwikkeling

E-Health

met koffie

E-health

Ondersteuning 
ETZ digitaal 

Om collega’s te ondersteunen in het proces van aanvraag tot en met implementatie van e-health toepassingen is de werkgroep e-health gestart binnen ETZ Digitaal. Deze werkgroep heeft leden uit verschillende disciplines en begeleidt op deze manier de grote stroom aan geweldige digitaliseringsinitiatieven. Daarnaast ontstonden er ETZ-brede projecten zoals de ‘Versnelling e-health’ op de poliklinieken. Er zijn veel mogelijkheden en die worden allemaal kritisch bekeken, geanalyseerd en beoordeeld. Beschikbare toepassingen zijn onder andere: digitale vragenlijsten, thuismonitoring, videoconsulten en digitale patiëntenfolders.

E-health

Reumatologie

De afdeling Reumatologie koos voor het inbouwen van digitale vragenlijsten in het Elektronisch Patiënten Dossier van het ETZ. Hiermee monitoren zorgverleners op afstand welke scores patiënten geven aan hun gewrichten bijvoorbeeld. De intake op de polikliniek Reumatologie kon dus vanuit huis. Ook kon de reumatoloog een patiënt digitaal volgen aan de hand van bloedonderzoek. Reumatologen kunnen zo een goede inschatting maken of een patiënt nog naar het ziekenhuis moet komen of dat bijvoorbeeld de medicatie aanpassen voldoende is. Reumatologie greep de versnelling ook aan om de patiëntenfolders via MijnETZ te versturen.

overleg

E-health

Anesthesiologie

Op de afdeling Anesthesiologie startte in 2020 de digitale preoperatieve screening. Tijdens een screening bekijkt de afdeling Anesthesiologie of een patiënt de operatie of het onderzoek kan ondergaan. Hoe gezond is de patiënt? Is er medicatie en/of verdoving nodig? Dat soort vragen werden digitaal en op afstand gesteld. Daarnaast informeerde de afdeling patiënten met heldere video’s over toekomstige operaties. Patiënten gaven aan dat de video’s vaak nog duidelijker zijn dan de manier waarop zij voorheen werden geïnformeerd. E-health laat zien dat je voor het leveren van goede zorg niet altijd naar het ziekenhuis hoeft als je technologie slim inzet.

Op steeds meer plekken binnen het ETZ ontstonden in 2020 nieuwe e-health toepassingen. E-health is het gebruik van digitale informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen tussen patiënt en zorgprofessional.

E-health toepassingen hielpen patiënten en artsen om elektronisch met elkaar te communiceren. Tijdens de coronacrisis kwam de mogelijkheid om mensen op afstand zorg te bieden goed van pas om bezoek aan het ziekenhuis te beperken. E-health ontwikkelingen kwamen hierdoor in een stroomversnelling.