start paralax
masker
cirkel wit 4
foto3
cirkel wit 1
foto1
cirkel wit 2
foto2
foto4
back top

Samenwerkingspartner

Regionaal Distributiepunt Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

Het continu dreigende tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) is een belangrijk thema tijdens de eerste golf van de coronacrisis. Vroeger kocht ieder ziekenhuis altijd zijn eigen spullen in. Maar de enorme schaarste maakt samenwerken noodzakelijk. Daarom wordt het regionale distributiepunt PBM opgericht. Daarin zitten medewerkers van de afdelingen Inkoop van de ziekenhuizen. Zij regelen dat de Brabantse ziekenhuizen voorzien worden van beschermingsmiddelen. Ieder ziekenhuis geeft dagelijks een overzicht van de voorraad door aan het distributiepunt. Een callcenter benadert diverse partijen om voor heel Brabant spullen in te kopen van betrouwbare leveranciers.

Samenwerkingspartner

Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding

Dé opgave tijdens de coronacrisis is om te zorgen voor voldoende capaciteit: zijn er genoeg Intensive Care-bedden beschikbaar? Hebben we personeel om de corona-afdelingen open te houden? Het ETZ is een van de partijen bij de start van het eerste Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS), samen met RAV Brabant Midden-West-Noord, Netwerk Acute Zorg Brabant, de Veiligheidsregio, GHOR en Defensie. Het doel: regelen dat patiënten overgeplaatst kunnen worden naar andere ziekenhuizen zodat patiënten in Brabant de zorg krijgen die ze nodig hebben. Na de eerste golf komt er een Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS) en in elke regio een eigen RCPS. Zo wordt de druk op alle ziekenhuizen in Nederland eerlijk verdeeld.

Samenwerkingspartner

Huisartsenzorg

De huisartsen krijgen net als de ziekenhuizen te maken met een grote toename aan coronapatiënten. De huisartsen leveren cijfers aan bij het ROAZ Brabant. Daardoor is er een goed beeld van hoe de pandemie verloopt. Als de cijfers bij de huisartsen toenemen, weten we dat de ziekenhuisopnames ook gaan oplopen. Er is veel overleg met de huisartsen en dokters van het ETZ om coronapatiënten eerder naar huis te sturen. Fijn voor de patiënt, want hij kan dan herstellen in zijn eigen omgeving.

Samenwerkingspartner

Regionaal Overleg Acute Zorg 

De zorginstellingen betrokken bij de acute zorg werken samen binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Brabant. Tijdens de coronacrisis geldt dat bijvoorbeeld voor de huisartsenzorg, regionale ambulance voorzieningen (RAV), GGD/GHOR, GGZ, verzorgingshuizen en thuiszorg, ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorgverzekeraars. Ze maken afspraken over de verdeling van capaciteit, bijvoorbeeld hoeveel coronapatiënten er maximaal liggen op een Intensive Care of verpleegafdeling in een ziekenhuis. Netwerk Acute Zorg Brabant informeert, signaleert, faciliteert en adviseert het ROAZ-Brabant en heeft de taak om de samenwerking met deze organisaties te versterken. 

Brabant wordt tijdens de eerste golf zwaar getroffen. Niet alleen de ziekenhuizen krijgen te maken met een enorme stroom coronapatiënten. Ook de huisartsen, ambulancediensten, verpleeg- en verzorgingshuizen en revalidatiecentra. Dankzij goede samenwerking is ook in coronatijd de acute zorg geborgd.

Samenwerken

met partners

Samenwerking

in de zorg

start paralax
masker

Samenwerking

Samenwerken

met partners

in de zorg

Brabant wordt tijdens de eerste golf zwaar getroffen. Niet alleen de ziekenhuizen krijgen te maken met een enorme stroom coronapatiënten. Ook de huisartsen, ambulancediensten, verpleeg- en verzorgingshuizen en revalidatiecentra. Dankzij goede samenwerking is ook in coronatijd de acute zorg geborgd.

foto1

Samenwerkingspartner

Regionaal Overleg Acute Zorg 

De zorginstellingen betrokken bij de acute zorg werken samen binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Brabant. Tijdens de coronacrisis geldt dat bijvoorbeeld voor de huisartsenzorg, regionale ambulance voorzieningen (RAV), GGD/GHOR, GGZ, verzorgingshuizen en thuiszorg, ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorgverzekeraars. Ze maken afspraken over de verdeling van capaciteit, bijvoorbeeld hoeveel coronapatiënten er maximaal liggen op een Intensive Care of verpleegafdeling in een ziekenhuis. Netwerk Acute Zorg Brabant informeert, signaleert, faciliteert en adviseert het ROAZ-Brabant en heeft de taak om de samenwerking met deze organisaties te versterken. 

Samenwerkingspartner

Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding

Dé opgave tijdens de coronacrisis is om te zorgen voor voldoende capaciteit: zijn er genoeg Intensive Care-bedden beschikbaar? Hebben we personeel om de corona-afdelingen open te houden? Het ETZ is een van de partijen bij de start van het eerste Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS), samen met RAV Brabant Midden-West-Noord, Netwerk Acute Zorg Brabant, de Veiligheidsregio, GHOR en Defensie. Het doel: regelen dat patiënten overgeplaatst kunnen worden naar andere ziekenhuizen zodat patiënten in Brabant de zorg krijgen die ze nodig hebben. Na de eerste golf komt er een Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS) en in elke regio een eigen RCPS. Zo wordt de druk op alle ziekenhuizen in Nederland eerlijk verdeeld.

Samenwerkingspartner

Regionaal Distributiepunt Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

Het continu dreigende tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) is een belangrijk thema tijdens de eerste golf van de coronacrisis. Vroeger kocht ieder ziekenhuis altijd zijn eigen spullen in. Maar de enorme schaarste maakt samenwerken noodzakelijk. Daarom wordt het regionale distributiepunt PBM opgericht. Daarin zitten medewerkers van de afdelingen Inkoop van de ziekenhuizen. Zij regelen dat de Brabantse ziekenhuizen voorzien worden van beschermingsmiddelen. Ieder ziekenhuis geeft dagelijks een overzicht van de voorraad door aan het distributiepunt. Een callcenter benadert diverse partijen om voor heel Brabant spullen in te kopen van betrouwbare leveranciers.

foto4

Samenwerkingspartner

Huisartsenzorg

De huisartsen krijgen net als de ziekenhuizen te maken met een grote toename aan coronapatiënten. De huisartsen leveren cijfers aan bij het ROAZ Brabant. Daardoor is er een goed beeld van hoe de pandemie verloopt. Als de cijfers bij de huisartsen toenemen, weten we dat de ziekenhuisopnames ook gaan oplopen. Er is veel overleg met de huisartsen en dokters van het ETZ om coronapatiënten eerder naar huis te sturen. Fijn voor de patiënt, want hij kan dan herstellen in zijn eigen omgeving.

foto2
foto3
back top