319

IC-opnames corona

1.460

Klinische corona-opnames 

Complete jaarrekening (pdf)

Download

53%

12%

7%

27%

1%

circa

Miljoen

589

Uitgaven

91%

3,5%

5,5%

circa

Miljoen

606

Inkomsten

Miljoen omzet

606

Meer resultaat

Een gezonde financiële positie als basis voor de toekomst. Wat kwam er aan geld binnen en waaraan is het uitgegeven?

Onze inkomsten
en uitgaven

Financieel

Voorzieningen

71

Relationeel

178

Overige

4

WGBO

29

Organisatorisch

215

MijnETZ

32

Lateralisatie

0

Financieel

76

COVID-19

98

Behandeltechnisch

318

Complimenten
in 2021

78

Aantal klachten in 2021

Het is het streven van iedere zorgverlener om zoveel mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van onze patiënten.

Klachten en complimenten

Samen kunnen wij de zorg verbeteren

Aantal diploma’s CZO

81

Samenwerkingen met verschillende opleidingsinstituten

6

Mbo-verpleegkundigen ronden
bachelor verpleegkunde af

19

Promovendi

15

Onderzoekers

84

Lopende wetenschappelijke onderzoeken

470

Erkende College Zorg Opleidingen (CZO) voor gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners

22

Instroom CZO-opleidingen

93

Mbo-verpleegkundigen in opleiding voor bachelor verpleegkunde

62

Verpleegkundigen
gediplomeerd

99

Verpleegkundigen
in opleiding

667

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk thema in het ETZ. We zijn een opleidingsziekenhuis en werken nauw samen met academische centra.

Opleiden en
wetenschappelijk

onderzoek

Cijfers en feiten

%

Ziekteverzuim

5.46

Vrijwilligers

210

Vrouwen

4.227

Mannen

947

Artsen in opleiding

117

Verpleegkundigen

1.554

Specialisten

394

Medewerkers

5.174

Poortspecialismen

Neurocentrum

Traumacentrum

In het ETZ maken onze medewerkers het verschil. Zichtbaar door het verlenen van zorg en indirect door het verrichten van ondersteunende diensten. Samen maken zij het ETZ Buitengewoon.

Medewerkers met passie

Personeel

9 specialismen hebben een bovenregionale functie: dit betekent dat patiënten van buiten de regio voor onder meer Cardiologie, Neurochirurgie, Orthopedie, Radiochirurgie en Traumatologie naar het ETZ komen.

29 specialismen 

2021 stond net als het voorgaande jaar vooral in het teken van coronazorg. Hierbij een aantal cijfers om het jaar te duiden.

Corona

Cijfers en feiten

Zwaartepunten

Het ETZ heeft een verzorgingsgebied van ongeveer een half miljoen inwoners. Voor onze zwaartepunten Neurochirurgie en Traumatologie willen we de zorg in onze regio ‘meer dan goed’ aanbieden.

Specialismen

Cijfers en feiten

bezoeken aan specialist

540.000

ziekenhuisopnames

32.000

bezoeken spoedeisende hulp

45.000

bedden

792

Wij zijn continu in ontwikkeling om passende zorg van steeds hoger niveau te kunnen bieden. Dit zijn de kerngetallen van het ETZ.

Algemeen

Cijfers en feiten

Het ETZ bevindt zich in een turbulente tijd: de verwachtingen over de kwaliteit van zorg zijn hoog om de patiënt beter van dienst te kunnen zijn. Daarom zijn wij trots op de cijfers en het resultaat.

Cijfers en Feiten

Jaardocument 2021

319

IC-opnames corona

1.460

Klinische corona-opnames 

2021 stond net als het voorgaande jaar vooral in het teken van coronazorg. Hierbij een aantal cijfers om het jaar te duiden.

Corona

Cijfers en feiten

Complete jaarrekening (pdf)

Download

Uitgaven

Gesplitst naar de volgende onderdelen,
gaven we in 2021 ons geld uit aan:

Personeelskosten 53%
Overige bedrijfskosten 27%
Financiële baten en lasten 1%
Afschrijvingen 7%
Honorarium 12%

€ 588.733.000

Inkomsten

Gesplitst naar de volgende onderdelen, ontvingen we in 2021 de volgende gelden:

Opbrengst zorgprestaties 91%
Overige bedrijfsopbrengsten 3,5%
Subsidies 5,5%

€ 606.263.000

Resultaat

Dat is 2,9 % van de omzet en een stijging ten opzichte van afgelopen jaar.

€ 17.529.000

Een gezonde financiële positie als basis voor de toekomst. Wat kwam er aan geld binnen en waaraan is het uitgegeven?

Onze inkomsten
en uitgaven

Financieel

Aantal klachten in 2021

Het is het streven van iedere zorgverlener om zoveel mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van onze patiënten.

Klachten en complimenten

Samen kunnen wij de zorg verbeteren

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk thema in het ETZ. We zijn een opleidingsziekenhuis en werken nauw samen met academische centra.

Opleiden en
wetenschappelijk

onderzoek

Cijfers en feiten

In het ETZ maken onze medewerkers het verschil. Zichtbaar door het verlenen van zorg en indirect door het verrichten van ondersteunende diensten. Samen maken zij het ETZ Buitengewoon.

Medewerkers met passie

Personeel

Een poortspecialisme is een specialisme waar de patiënt als eerste ‘aan de poort’ komt. Het ETZ biedt de volgende poortspecialismen:

Poortspecialismen

Het ETZ is hét Neurocentrum in Nederland: patiënten komen uit heel Nederland naar Tilburg voor de behandeling van aandoeningen en operaties aan de hersenen en het zenuwstelsel. Ruim zestig jaar staat het ETZ bekend om zijn neurochirurgische zorg, mede dankzij het Gamma Knife Centrum op locatie ETZ Elisabeth. 

Neurocentrum

De Intensive Care is met een niveau 3 van zeer hoog niveau. Dat houdt in dat we alle noodzakelijke zorg kunnen en mogen verlenen op de IC. Locatie ETZ Elisabeth is dan ook hét Traumacentrum voor de regio. 

Traumacentrum

9 specialismen hebben een bovenregionale functie: dit betekent dat patiënten van buiten de regio voor onder meer Cardiologie, Neurochirurgie, Orthopedie, Radiochirurgie en Traumatologie naar het ETZ komen.

29 specialismen 

Het ETZ heeft een verzorgingsgebied van ongeveer een half miljoen inwoners. Voor onze zwaartepunten Neurochirurgie en Traumatologie willen we de zorg in onze regio ‘meer dan goed’ aanbieden.

Specialismen

Cijfers en feiten

Wij zijn continu in ontwikkeling om passende zorg van steeds hoger niveau te kunnen bieden. Dit zijn de kerngetallen van het ETZ.

Algemeen

Cijfers en feiten

Het ETZ bevindt zich in een turbulente tijd: de verwachtingen over de kwaliteit van zorg zijn hoog om de patiënt beter van dienst te kunnen zijn. Daarom zijn wij trots op de cijfers en het resultaat.

Cijfers en Feiten

Jaardocument 2021