Ondernemings-

Raad

Terugblik

Adviesraad

Verpleegkundige

Terugblik

Cliëntenraad

Terugblik

2021 was een bewogen jaar voor de verpleegkundigen. We hebben ons voor 200% ingezet tijdens de corona- en capaciteitscrisis. Een crisis in een crisis door de grote tekorten aan collega’s. Dit heeft veel energie en veerkracht van ons gevraagd.

Verbinding
Wat heeft dit ons gebracht? De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) is enorm trots op de wijze waarop we steeds meer onze stem laten horen in de organisatie. De lijnen worden korter. Als beroepsgroep worden we ons er bewust van dat we moeten professionaliseren. Het zijn mooie stappen die wij samen zetten. Het jaar 2021 bracht hierin verbinding, zoals in het Verpleegkundig Crisis Overleg waarin we ervaringen en oplossingen deelden met elkaar. Het was ook het jaar waarin we in rondetafelgesprekken met het management en de Raad van Bestuur van ons lieten horen.

In 2022 hopen we in verbinding te blijven met elkaar. Samen sterk, samen aan zet!

Een bewogen jaar voor de Cliëntenraad en het verlangen om de patiënt weer te zien!

Tot ons grote verdriet moesten we op 24 september 2021 afscheid nemen van onze voorzitter, Tineke Vanloo, die veel te vroeg overleed. Ze had nog graag meegemaakt hoe we ons op de bredere thema’s richtten en de corona-ontwikkelingen op de voet volgden.

Met de verschillende ETZ-overlegorganen bespraken we onderwerpen, zoals het bezoekersbeleid, digitalisering, kwaliteit & veiligheid, patiëntparticipatie, het inhalen van de reguliere zorg, de functie van ETZ Waalwijk en de nieuwbouw op het terrein van ETZ Elisabeth. Uiteraard deden en doen we dat áltijd vanuit het belang van de patiënten, die we vanwege de coronamaatregelen ook in 2021 helaas niet persoonlijk konden ontmoeten.

We hopen dat dit in 2022 wel lukt, omdat we het belangrijk vinden om te weten hoe het met onze patiënten gaat en hoe zij de zorg in ons ziekenhuis ervaren.

In 2021 vroeg het combineren van coronazorg, reguliere zorg en inhaalzorg veel doorzettingsvermogen, veerkracht en creativiteit van de Verenigde Medische Staf (VMS).

Denk daarbij aan alle overleggen met het Crisis Beleidsteam (CBT), het Planbureau Artsen, het inrichten van cohortafdelingen, de op- en afschalingsplannen en de lastige keuzes die de slimme snijders moesten maken. Ook maakten we de plannen voor het Acuut Blok in de nieuwbouw concreet: zes operatiekamers voor neurochirurgie, traumatologie en vasculaire chirurgie en aangrenzend het interventiecentrum voor cardiologen en interventieradiologen.

Transmurale zorg
Op het transmurale vlak was de invoering van het Digitaal Advies Consult (DAC) - waarmee de huisarts een goed advies van de specialist krijgt, die daarmee een verwijzing naar het ETZ vaak voorkomt - een belangrijke ontwikkeling. En voor ketenpartners is het mogelijk om meldingen te maken via Transmuraal Incident Melden (TIM). Hierdoor verbeteren we de kwaliteit en veiligheid van de gehele zorgketen.

Tot slot werd de NIAZ-accreditatie (nu Qualicor Europe) behaald. Het systematisch gestructureerd overdragen via de SBARR-methodiek is één van de blijvende verbeteringen daarvan.

Staf

Verenigde

Medische

Terugblik

In 2021 heeft de Ondernemingsraad (OR) onder andere werk gemaakt van de invoering van het roostertijdenprotocol. Dit betekent dat medewerkers en management de roostertijden nu zelf - binnen de regels van het protocol - kunnen regelen. Komen zij er samen niet uit, dan wordt de aanvraag alsnog aan de OR voorgelegd.

Ook beoordeelde de OR, als vast onderdeel van zijn taak, de voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur. Door de corona- en capaciteitscrisis werden deze vaak versneld afgehandeld.

Vooruitblik
In 2022 ligt onze focus op de ‘Ondernemingsraad Nieuwe Stijl’ (ONS). De OR wil namelijk beter aansluiten bij alle lagen binnen het ETZ. Zo wil de OR bijvoorbeeld de overlegstructuur met het management verbeteren en medewerkers meer betrekken bij het beoordelen van voorgenomen besluiten. Hoe? Door enkele medewerkers uit te nodigen wanneer een advies- of instemmingsaanvraag wordt ontvangen. Ook heeft de OR een filmpje gemaakt om zich duidelijker te profileren en zichtbaarder te zijn voor medewerkers.  

Het advies van de achterban speelt een belangrijke rol bij beslissingen die het ETZ neemt. De Verenigde Medische Staf, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad vertellen wat hen tijdens de corona- en capaciteitscrisis in 2021 bezig hield.

samenspraak

In overleg en

Medezeggenschap

In 2021 heeft de Ondernemingsraad (OR) onder andere werk gemaakt van de invoering van het roostertijdenprotocol. Dit betekent dat medewerkers en management de roostertijden nu zelf - binnen de regels van het protocol - kunnen regelen. Komen zij er samen niet uit, dan wordt de aanvraag alsnog aan de OR voorgelegd.

Ook beoordeelde de OR, als vast onderdeel van zijn taak, de voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur. Door de corona- en capaciteitscrisis werden deze vaak versneld afgehandeld.

Vooruitblik
In 2022 ligt onze focus op de ‘Ondernemingsraad Nieuwe Stijl’ (ONS). De OR wil namelijk beter aansluiten bij alle lagen binnen het ETZ. Zo wil de OR bijvoorbeeld de overlegstructuur met het management verbeteren en medewerkers meer betrekken bij het beoordelen van voorgenomen besluiten. Hoe? Door enkele medewerkers uit te nodigen wanneer een advies- of instemmingsaanvraag wordt ontvangen. Ook heeft de OR een filmpje gemaakt om zich duidelijker te profileren en zichtbaarder te zijn voor medewerkers.  

2021 was een bewogen jaar voor de verpleegkundigen. We hebben ons voor 200% ingezet tijdens de corona- en capaciteitscrisis. Een crisis in een crisis door de grote tekorten aan collega’s. Dit heeft veel energie en veerkracht van ons gevraagd.

Verbinding
Wat heeft dit ons gebracht? De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) is enorm trots op de wijze waarop we steeds meer onze stem laten horen in de organisatie. De lijnen worden korter. Als beroepsgroep worden we ons er bewust van dat we moeten professionaliseren. Het zijn mooie stappen die wij samen zetten. Het jaar 2021 bracht hierin verbinding, zoals in het Verpleegkundig Crisis Overleg waarin we ervaringen en oplossingen deelden met elkaar. Het was ook het jaar waarin we in rondetafelgesprekken met het management en de Raad van Bestuur van ons lieten horen.

In 2022 hopen we in verbinding te blijven met elkaar. Samen sterk, samen aan zet!

Een bewogen jaar voor de Cliëntenraad en het verlangen om de patiënt weer te zien!

Tot ons grote verdriet moesten we op 24 september 2021 afscheid nemen van onze voorzitter, Tineke Vanloo, die veel te vroeg overleed. Ze had nog graag meegemaakt hoe we ons op de bredere thema’s richtten en de corona-ontwikkelingen op de voet volgden.

Met de verschillende ETZ-overlegorganen bespraken we onderwerpen, zoals het bezoekersbeleid, digitalisering, kwaliteit & veiligheid, patiëntparticipatie, het inhalen van de reguliere zorg, de functie van ETZ Waalwijk en de nieuwbouw op het terrein van ETZ Elisabeth. Uiteraard deden en doen we dat áltijd vanuit het belang van de patiënten, die we vanwege de coronamaatregelen ook in 2021 helaas niet persoonlijk konden ontmoeten.

We hopen dat dit in 2022 wel lukt, omdat we het belangrijk vinden om te weten hoe het met onze patiënten gaat en hoe zij de zorg in ons ziekenhuis ervaren.

In 2021 vroeg het combineren van coronazorg, reguliere zorg en inhaalzorg veel doorzettingsvermogen, veerkracht en creativiteit van de Verenigde Medische Staf (VMS).

Denk daarbij aan alle overleggen met het Crisis Beleidsteam (CBT), het Planbureau Artsen, het inrichten van cohortafdelingen, de op- en afschalingsplannen en de lastige keuzes die de slimme snijders moesten maken. Ook maakten we de plannen voor het Acuut Blok in de nieuwbouw concreet: zes operatiekamers voor neurochirurgie, traumatologie en vasculaire chirurgie en aangrenzend het interventiecentrum voor cardiologen en interventieradiologen.

Transmurale zorg
Op het transmurale vlak was de invoering van het Digitaal Advies Consult (DAC) - waarmee de huisarts een goed advies van de specialist krijgt, die daarmee een verwijzing naar het ETZ vaak voorkomt - een belangrijke ontwikkeling. En voor ketenpartners is het mogelijk om meldingen te maken via Transmuraal Incident Melden (TIM). Hierdoor verbeteren we de kwaliteit en veiligheid van de gehele zorgketen.

Tot slot werd de NIAZ-accreditatie (nu Qualicor Europe) behaald. Het systematisch gestructureerd overdragen via de SBARR-methodiek is één van de blijvende verbeteringen daarvan.

Ondernemings-

Raad

Terugblik

Adviesraad

Verpleegkundige

Terugblik

Cliëntenraad

Terugblik

Staf

Medische

Verenigde

Terugblik

Het advies van de achterban speelt een belangrijke rol bij beslissingen die het ETZ neemt. De Verenigde Medische Staf, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad vertellen wat hen tijdens de corona- en capaciteitscrisis in 2021 bezig hield.

samenspraak

In overleg en

Medezeggenschap