Ook in coronatijd stonden we continu in verbinding met onze omgeving. We gaan mee met ontwikkelingen die in onze maatschappij spelen zodat we klaar zijn voor de toekomst.

de toekomst

Gericht op

Ontwikkelingen

Gericht op de toekomst

Artificiële Intelligentie (AI, ook wel kunstmatige intelligentie genoemd) wordt toegepast in alledaagse situaties, zoals bij het opsporen van fraude bij banken, voorspellingen van winkelaankopen en online interactie met klantenservice of chatbots. 

Ook in de gezondheidszorg kan AI worden ingezet, bijvoorbeeld voor ondersteuning bij het beoordelen van medische beelden of het inrichten van een  planning op de polikliniek.

Om collega’s te ondersteunen bij het waarmaken van hun AI-idee of toepassing, is in 2021 de eindgebruikersgroep AI gestart. Het doel van deze groep is om steeds meer succesvolle AI-modellen te gebruiken en te ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van eigen AI-modellen. De deelnemers hebben kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken. Daardoor kunnen ze helpen bij vraagstukken over ICT, beheer, ethiek en wet- en regelgeving en hebben ze contact met wetenschappelijk onderzoekers en externe kennispartners.

Op deze manier kan het ETZ deze technologie zo goed mogelijk inzetten voor een betere zorgverlening.

 in de zorg

Kunstmatige Intelligentie

Gericht op de toekomst

“ Het ETZ slaat een nieuwe weg in met de combinatie tussen de nieuwe elektroden en de neurostimulator. ”

Met de verdere ontwikkeling van Deep Brain Stimulation (DBS) kon het ETZ in 2021 een primeur vieren. Onze neurochirurgen plaatsten als eersten in de Benelux een nieuwe generatie elektroden in het hoofd van een Parkinsonpatiënt.

De nieuwe elektroden worden aangestuurd door een neurostimulator (onderhuidse batterij), die heel gericht en precies zorgt voor elektrische stimulatie van bepaalde gebieden in de hersenen. Dat kan de klachten van neurologische aandoeningen - zoals Parkinson of andere bewegingsstoornissen - enorm verlichten. Zo heeft het onderdrukken van klachten als trillen, traagheid en stijfheid een positieve invloed op de zelfstandigheid en levenskwaliteit van de patiënt.

DBS bestaat al jaren, maar het ETZ slaat met de combinatie tussen de nieuwe elektroden en de neurostimulator een nieuwe weg in. Het zorgt voor extra mogelijkheden, die van belang zijn voor de behandeling. Zo sturen de elektroden de stroom heel zuiver - tot op de millimeter nauwkeurig - naar de juiste plek. Dit zorgt voor een robuust effect met minder bijwerkingen. Daarnaast registreren ze hersensignalen, wat nuttige informatie oplevert over de toestand van de patiënt.

Om dit verder in ontwikkeling te brengen, doen de neurochirurgen wetenschappelijk onderzoek naar de signalen. Daarmee streven ze hun uiteindelijk doel na: het maken van een zelflerende- en sturende stimulator. 

Stimulation

Deep Brain

ETZ koppelt slimme pleister aan elektronisch patiëntendossier.
Met slimme software wil het ETZ vitaal bedreigde patiënten eerder opsporen en voorkomen dat ze naar de Intensive Care moeten, of erger nog, onverwacht komen te overlijden. 

gekoppeld aan EPD

Slimme Pleister

Gericht op de toekomst

Het ETZ wil de gegevens gebruiken in een voorspelmodel. Voorheen keken de intensivisten met een klinische blik en handmatige scoremodellen naar een mogelijke verslechtering. Ze willen dit graag eerder herkennen om te kunnen voorspellen wie op termijn een Intensive Care bed nodig heeft.

Het is niet het eerste ziekenhuis dat werkt met slimme pleisters. Het ETZ onderscheidt zich vooral doordat de waardes van de slimme pleister iedere twee minuten automatisch worden doorgezet in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Verpleegkundigen hoeven deze niet langer handmatig in te voeren.

Voorspellen

De slimme pleister meet continu de ademhalingsfrequentie, temperatuur en hartslag van de patiënt. Vooral deze drie vitale parameters kondigen een verslechtering van de patiënt aan.

De slimme pleister kan een impuls geven aan de verpleegkundige beroepsontwikkeling. Dit geeft diepgang aan het klinisch redeneren, waar op de afdeling al langere tijd meer aandacht voor is.

Zicht op verslechtering patiënt

De eerste fase van de nieuwbouw op locatie ETZ Elisabeth wordt in 2026 opgeleverd. De eerste spade gaat medio 2023 de grond in. 

toekomst

Gericht op de toekomst

van de

ETZ bouwt ziekenhuis

In de nieuwbouw komen op de verpleegafdelingen alleen eenpersoonskamers met eigen sanitaire voorzieningen. Ook rooming-in is mogelijk; dit betekent dat een familielid of naaste 's nachts kan blijven slapen op de kamer. De volledige Intensive Care wordt verplaatst naar de nieuwbouw, net zoals de Spoedeisende Hulp (SEH)en de Eerste Hart Hulp (EHH). De EHH verdwijnt op locatie ETZ TweeSteden.

Het ETZ stelde voor de nieuwbouw - die aan de achterzijde van locatie ETZ Elisabeth wordt gerealiseerd - een programma van eisen op. Hierin zijn alle eisen en wensen opgenomen voor een nieuw acuut centrum, de verpleegafdelingen, de zes extra operatiekamers, het helikopterplatform voor de traumahelikopter en de parkeergarage. Het ETZ bouwt de komende jaren fasegewijs; dit gaat over de eerste fase. Het uit 1982 daterende ETZ Elisabeth wordt tot 2040/2050 helemaal vernieuwd.

Eenpersoonskamers

In de nieuwbouw is ook plek voor andere zorgverleners. De Huisartsen Spoedpost wordt in 2026 gehuisvest in het acute centrum. Ook is er een Spoedplein dat spoedzorg biedt aan onder meer kwetsbare ouderen. 

Spoedplein

Ook in coronatijd stonden we continu in verbinding met onze omgeving. We gaan mee met ontwikkelingen die in onze maatschappij spelen zodat we klaar zijn voor de toekomst.

de toekomst

Gericht op

Ontwikkelingen

Artificiële Intelligentie (AI, ook wel kunstmatige intelligentie genoemd) wordt toegepast in alledaagse situaties, zoals bij het opsporen van fraude bij banken, voorspellingen van winkelaankopen en online interactie met klantenservice of chatbots. 

Ook in de gezondheidszorg kan AI worden ingezet, bijvoorbeeld voor ondersteuning bij het beoordelen van medische beelden of het inrichten van een  planning op de polikliniek.

Om collega’s te ondersteunen bij het waarmaken van hun AI-idee of toepassing, is in 2021 de eindgebruikersgroep AI gestart. Het doel van deze groep is om steeds meer succesvolle AI-modellen te gebruiken en te ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van eigen AI-modellen. De deelnemers hebben kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken. Daardoor kunnen ze helpen bij vraagstukken over ICT, beheer, ethiek en wet- en regelgeving en hebben ze contact met wetenschappelijk onderzoekers en externe kennispartners.

Op deze manier kan het ETZ deze technologie zo goed mogelijk inzetten voor een betere zorgverlening.

 in de zorg

Kunstmatige Intelligentie

Gericht op de toekomst

“ Het ETZ slaat een nieuwe weg in met de combinatie tussen de nieuwe elektroden en de neurostimulator. ”

Met de verdere ontwikkeling van Deep Brain Stimulation (DBS) kon het ETZ in 2021 een primeur vieren. Onze neurochirurgen plaatsten als eersten in de Benelux een nieuwe generatie elektroden in het hoofd van een Parkinsonpatiënt.

De nieuwe elektroden worden aangestuurd door een neurostimulator (onderhuidse batterij), die heel gericht en precies zorgt voor elektrische stimulatie van bepaalde gebieden in de hersenen. Dat kan de klachten van neurologische aandoeningen - zoals Parkinson of andere bewegingsstoornissen - enorm verlichten. Zo heeft het onderdrukken van klachten als trillen, traagheid en stijfheid een positieve invloed op de zelfstandigheid en levenskwaliteit van de patiënt.

DBS bestaat al jaren, maar het ETZ slaat met de combinatie tussen de nieuwe elektroden en de neurostimulator een nieuwe weg in. Het zorgt voor extra mogelijkheden, die van belang zijn voor de behandeling. Zo sturen de elektroden de stroom heel zuiver - tot op de millimeter nauwkeurig - naar de juiste plek. Dit zorgt voor een robuust effect met minder bijwerkingen. Daarnaast registreren ze hersensignalen, wat nuttige informatie oplevert over de toestand van de patiënt.

Om dit verder in ontwikkeling te brengen, doen de neurochirurgen wetenschappelijk onderzoek naar de signalen. Daarmee streven ze hun uiteindelijk doel na: het maken van een zelflerende- en sturende stimulator. 

Stimulation

Deep Brain

Gericht op de toekomst

gekoppeld aan EPD

ETZ koppelt slimme pleister aan elektronisch patiëntendossier.
Met slimme software wil het ETZ vitaal bedreigde patiënten eerder opsporen en voorkomen dat ze naar de Intensive Care moeten, of erger nog, onverwacht komen te overlijden. 

Slimme Pleister

Gericht op de toekomst

Voorspellen

Het ETZ wil de gegevens gebruiken in een voorspelmodel. Voorheen keken de intensivisten met een klinische blik en handmatige scoremodellen naar een mogelijke verslechtering. Ze willen dit graag eerder herkennen om te kunnen voorspellen wie op termijn een Intensive Care bed nodig heeft.

Het is niet het eerste ziekenhuis dat werkt met slimme pleisters. Het ETZ onderscheidt zich vooral doordat de waardes van de slimme pleister iedere twee minuten automatisch worden doorgezet in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Verpleegkundigen hoeven deze niet langer handmatig in te voeren.

De slimme pleister meet continu de ademhalingsfrequentie, temperatuur en hartslag van de patiënt. Vooral deze drie vitale parameters kondigen een verslechtering van de patiënt aan.

De slimme pleister kan een impuls geven aan de verpleegkundige beroepsontwikkeling. Dit geeft diepgang aan het klinisch redeneren, waar op de afdeling al langere tijd meer aandacht voor is.

Zicht op verslechtering patiënt

In de nieuwbouw is ook plek voor andere zorgverleners. De Huisartsen Spoedpost wordt in 2026 gehuisvest in het acute centrum. Ook is er een Spoedplein dat spoedzorg biedt aan onder meer kwetsbare ouderen. 

Spoedplein

In de nieuwbouw komen op de verpleegafdelingen alleen eenpersoonskamers met eigen sanitaire voorzieningen. Ook rooming-in is mogelijk; dit betekent dat een familielid of naaste 's nachts kan blijven slapen op de kamer. De volledige Intensive Care wordt verplaatst naar de nieuwbouw, net zoals de Spoedeisende Hulp (SEH)en de Eerste Hart Hulp (EHH). De EHH verdwijnt op locatie ETZ TweeSteden.

Het ETZ stelde voor de nieuwbouw - die aan de achterzijde van locatie ETZ Elisabeth wordt gerealiseerd - een programma van eisen op. Hierin zijn alle eisen en wensen opgenomen voor een nieuw acuut centrum, de verpleegafdelingen, de zes extra operatiekamers, het helikopterplatform voor de traumahelikopter en de parkeergarage. Het ETZ bouwt de komende jaren fasegewijs; dit gaat over de eerste fase. Het uit 1982 daterende ETZ Elisabeth wordt tot 2040/2050 helemaal vernieuwd.

Eenpersoonskamers

ETZ bouwt ziekenhuis

toekomst

van de

De eerste fase van de nieuwbouw op locatie ETZ Elisabeth wordt in 2026 opgeleverd. De eerste spade gaat medio 2023 de grond in. 

Gericht op de toekomst