in de zorg

Zorgnetwerk Midden-Brabant

met partners

Samenwerken

Partners van het Zorgnetwerk Midden-Brabant

Het aantal chronisch zieken en kwetsbare ouderen met een zorgvraag neemt toe. Tegelijkertijd is er een groeiend tekort aan zorgprofessionals. Om de inwoners van Midden-Brabant goede zorg te blijven bieden, is een nauwe samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties in de regio nodig. Binnen het Zorgnetwerk Midden-Brabant werkt het ETZ samen met ketenpartners aan duurzame oplossingen, zodat patiënten dicht bij huis de juiste zorg krijgen.

Zorgen doen we samen

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant richt zich op de ‘schakelpunten’ in de zorg; daar waar patiënten van de ene zorgvorm overgaan naar de andere. Bijvoorbeeld de overgang van het ziekenhuis naar huis met wijkverpleging, of naar een verpleeghuis. We richten ons hierbij op optimale inzet van de beschikbare capaciteit in de hele zorgketen. 

Schakelpunten

Zo hebben we bijvoorbeeld de app ‘Zorgbed Midden-Brabant’ ontwikkeld. Deze app geeft zorgverleners inzicht in beschikbare bedden binnen de ouderzorgorganisaties en in de beschikbaarheid van wijkverpleging. Hiermee kunnen we de doorstroom van patiënten beter afstemmen en ervoor zorgen dat zij zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats krijgen. Nauwe afstemming in de keten over wachtlijsten en opnamecapaciteit heeft zeker tijdens de coronacrisis zijn meerwaarde bewezen.   

App Zorgbed Midden-Brabant

De maatschappelijke wens is om zorg en behandeling zo lang mogelijk dicht bij huis te houden, in de eigen omgeving met zo veel mogelijk laagdrempelige zorg. Door de toenemende druk op de zorg is het belangrijk om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren. Hieraan werkt het ETZ vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant samen met huisartsen, ouderenzorgorganisaties en wijkverpleging in de regio. Een projectgroep stimuleert burgers en professionals om datgene te doen wat je (nog) zelf kan doen of aanleren. Bijvoorbeeld zelf medicatie toedienen met een elektronische medicijndispenser, zodat de wijkverpleging hiervoor niet hoeft te komen. Of in het ziekenhuis al leren zelf steunkousen aan te trekken. 

Voor goede samenwerking is digitale gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties onderling en met patiënten noodzakelijk. Binnen het Zorgnetwerk Midden-Brabant werken we aan een ICT-platform om regionaal gegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld bij de overdracht van patiënten. 

Zelfredzaamheid

Gegevensuitwisseling

De maatschappelijke wens is om zorg en behandeling zo lang mogelijk dicht bij huis te houden, in de eigen omgeving met zo veel mogelijk laagdrempelige zorg. Door de toenemende druk op de zorg is het belangrijk om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren. Hieraan werkt het ETZ vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant samen met huisartsen, ouderenzorgorganisaties en wijkverpleging in de regio. Een projectgroep stimuleert burgers en professionals om datgene te doen wat je (nog) zelf kan doen of aanleren. Bijvoorbeeld zelf medicatie toedienen met een elektronische medicijndispenser, zodat de wijkverpleging hiervoor niet hoeft te komen. Of in het ziekenhuis al leren zelf steunkousen aan te trekken. 

Zelfredzaamheid

Partners van het
Zorgnetwerk Midden-Brabant

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant richt zich op de ‘schakelpunten’ in de zorg; daar waar patiënten van de ene zorgvorm overgaan naar de andere. Bijvoorbeeld de overgang van het ziekenhuis naar huis met wijkverpleging, of naar een verpleeghuis. We richten ons hierbij op optimale inzet van de beschikbare capaciteit in de hele zorgketen. 

Schakelpunten

Voor goede samenwerking is digitale gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties onderling en met patiënten noodzakelijk. Binnen het Zorgnetwerk Midden-Brabant werken we aan een ICT-platform om regionaal gegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld bij de overdracht van patiënten. 

Gegevensuitwisseling

Zo hebben we bijvoorbeeld de app ‘Zorgbed Midden-Brabant’ ontwikkeld. Deze app geeft zorgverleners inzicht in beschikbare bedden binnen de ouderzorgorganisaties en in de beschikbaarheid van wijkverpleging. Hiermee kunnen we de doorstroom van patiënten beter afstemmen en ervoor zorgen dat zij zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats krijgen. Nauwe afstemming in de keten over wachtlijsten en opnamecapaciteit heeft zeker tijdens de coronacrisis zijn meerwaarde bewezen.   

App Zorgbed Midden-Brabant

Het aantal chronisch zieken en kwetsbare ouderen met een zorgvraag neemt toe. Tegelijkertijd is er een groeiend tekort aan zorgprofessionals. Om de inwoners van Midden-Brabant goede zorg te blijven bieden, is een nauwe samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties in de regio nodig. Binnen het Zorgnetwerk Midden-Brabant werkt het ETZ samen met ketenpartners aan duurzame oplossingen, zodat patiënten dicht bij huis de juiste zorg krijgen.

Zorgen doen we samen

in de zorg

met partners

Samenwerken

Zorgnetwerk Midden-Brabant