Bijlage samenstelling, nevenfuncties en commissies (pdf)

Download

Toezicht

Raad van

Voorwoord

Scroll naar beneden

David Voetelink
Voorzitter Raad van Toezicht

  • de toekomstige huisvesting en locaties waar we aanwezig willen zijn;
  • hoe we ons partnerschap met andere spelers in de zorgketen kunnen versterken;
  • en vooral, hoe we een aantrekkelijke werkgever kunnen zijn en blijven;
  • en dit alles is gebaseerd op een gezonde bedrijfsvoering.

V.l.n.r. Wouter van Soest, Uğur Pekdemir, Willemien Kastelein en David Voetelink. Op de foto ontbreekt Selma Tromp.

Helaas. Het virus was hardnekkiger dan gedacht. Na de eerste vaccinatieronde kwamen de boosters. Tegen het einde van 2021 kregen we meer grip het virus. Daarmee was de kous toch nog niet af. De nieuwste, lichtere, omikron-variant veroorzaakte een sterke toename van het ziekteverzuim. Ook in de zorgsector; met weer grote gevolgen voor het kunnen leveren van de reguliere zorg.

Kortom, het jaar 2021 was een jaar waarin alle medewerkers van het ETZ zich weer maximaal moesten inzetten voor het leveren van juiste en goede zorg. Onze waardering en bewondering is groot; we zijn trots op onze medewerkers, welk werk zij deden om "de tent te laten draaien" en dat was niet altijd simpel. Het ETZ is een prachtig ziekenhuis met geweldige werkers.

De bijzondere omstandigheden hebben wel geholpen om veranderingen in de zorgverlening te versnellen. De juiste zorg op de juiste plaats heeft een grote impuls gekregen. Zorg op afstand vindt plaats waar mogelijk en patiënten en zorgverleners beginnen daaraan te wennen. Een ontwikkeling die we als ETZ zeker vasthouden. Ook beleidsthema’s zoals (de verantwoording van) kwaliteit en veiligheid, capaciteitsplanning, gepast gebruik en meerjarenafspraken met de zorgverzekeraars kregen veel aandacht.

Verder kijken we vooruit en denken na over onderwerpen als:

Bij de start van het jaar 2021 hadden we allemaal de verwachting dat door de grootse vaccinatiecampagnes het corona-virus op gepaste afstand zou blijven. Dat leek prachtig nieuws; dan kon de reguliere zorg weer volledig opgestart worden en ook de inhaalzorg aandacht krijgen.

Toezicht

Raad van

Voorwoord

V.l.n.r. Gerard van Berlo, Anita Wydoodt en Bart Berden.

Scroll naar beneden

Niet het eenmalig wegwerken van een lange lijst van wachtende patiënten, maar veel meer het op verantwoorde wijze verdelen van onze capaciteit. Begin 2022 is het zoeken naar balans nog altijd aan de orde; of corona steeds meer lijkt op de ‘bekende’ griep moet zich nog maar bewijzen.

Wel heeft het ‘lerend voorwaarts’ ons geholpen. Zo heeft het ETZ zich gedurende de coronacrisis steeds beter kunnen voorbereiden op de volgende fase in deze crisis. Dan gaat het bijvoorbeeld over de aandacht voor de medewerkers en dankbaar zijn dat zij steeds weer doen wat er van hen gevraagd wordt, dat waarderen en respecteren wij zeer. Maar het gaat ook over het zo goed mogelijk benutten van de beschikbare zorgcapaciteit. Wij hebben ook geleerd hoe het ziekenhuis op afstand zorg kan leveren en dit zetten we graag voort. Ook is duidelijk geworden dat zorgpartners, zoals de huisartsen en de VVT, een belangrijke rol voor ons ziekenhuis hebben gespeeld. Ook daarmee gaan we door; op basis van de opgedane ervaring breiden wij de transmurale samenwerking verder uit.

Het nieuwe kabinet geeft in haar regeerakkoord verder vorm en inhoud aan de ontwikkelingen in de zorg en de daarbij behorende beleidsvoornemens. Passende zorg staat daarin centraal; het verrichten van de juiste diagnostiek en therapie. Deze spannende, want niet makkelijke, koers heeft het ETZ al lange tijd geleden ingezet en positieve ervaringen mee opgedaan. Dan gaat het over inhoudelijke pilots en projecten, maar ook over afgesloten 5-jaren contracten met onze grootste verzekeraars.

De opgedane inzichten gebruiken wij ook bij het verder vormgeven van onze toekomst. Bijvoorbeeld bij het meerjarenbeleidsplan dat in 2022 wordt opgesteld en de vernieuwbouw, waarvan het eerste deel begin 2026 wordt opgeleverd.


Namens de Raad van Bestuur

Prof. dr. H.J.J.M. Berden
Voorzitter

Was 2020 door het coronavirus uniek, 2021 was het jaar waarin wij leerden hoe onvoorspelbaar dit virus is en hoe om te gaan met de bijpassende zekerheden en onzekerheden, zoals bij de inhaalzorg.

Bestuur

Raad van

Voorwoord

V.l.n.r. Wouter van Soest, Uğur Pekdemir, Willemien Kastelein en David Voetelink. Op de foto ontbreekt Selma Tromp.

David Voetelink
Voorzitter Raad van Toezicht

  • de toekomstige huisvesting en locaties waar we aanwezig willen zijn;
  • hoe we ons partnerschap met andere spelers in de zorgketen kunnen versterken;
  • en vooral, hoe we een aantrekkelijke werkgever kunnen zijn en blijven;
  • en dit alles is gebaseerd op een gezonde bedrijfsvoering.

Helaas. Het virus was hardnekkiger dan gedacht. Na de eerste vaccinatieronde kwamen de boosters. Tegen het einde van 2021 kregen we meer grip het virus. Daarmee was de kous toch nog niet af. De nieuwste, lichtere, omikron-variant veroorzaakte een sterke toename van het ziekteverzuim. Ook in de zorgsector; met weer grote gevolgen voor het kunnen leveren van de reguliere zorg.

Kortom, het jaar 2021 was een jaar waarin alle medewerkers van het ETZ zich weer maximaal moesten inzetten voor het leveren van juiste en goede zorg. Onze waardering en bewondering is groot; we zijn trots op onze medewerkers, welk werk zij deden om "de tent te laten draaien" en dat was niet altijd simpel. Het ETZ is een prachtig ziekenhuis met geweldige werkers.

De bijzondere omstandigheden hebben wel geholpen om veranderingen in de zorgverlening te versnellen. De juiste zorg op de juiste plaats heeft een grote impuls gekregen. Zorg op afstand vindt plaats waar mogelijk en patiënten en zorgverleners beginnen daaraan te wennen. Een ontwikkeling die we als ETZ zeker vasthouden. Ook beleidsthema’s zoals (de verantwoording van) kwaliteit en veiligheid, capaciteitsplanning, gepast gebruik en meerjarenafspraken met de zorgverzekeraars kregen veel aandacht.

Verder kijken we vooruit en denken na over onderwerpen als:

Toezicht

Raad van

Voorwoord

Bij de start van het jaar 2021 hadden we allemaal de verwachting dat door de grootse vaccinatiecampagnes het corona-virus op gepaste afstand zou blijven. Dat leek prachtig nieuws; dan kon de reguliere zorg weer volledig opgestart worden en ook de inhaalzorg aandacht krijgen.

V.l.n.r. Gerard van Berlo, Anita Wydoodt en Bart Berden.

Bijlage samenstelling, nevenfuncties en commissies (pdf)

Download

Niet het eenmalig wegwerken van een lange lijst van wachtende patiënten, maar veel meer het op verantwoorde wijze verdelen van onze capaciteit. Begin 2022 is het zoeken naar balans nog altijd aan de orde; of corona steeds meer lijkt op de ‘bekende’ griep moet zich nog maar bewijzen.

Wel heeft het ‘lerend voorwaarts’ ons geholpen. Zo heeft het ETZ zich gedurende de coronacrisis steeds beter kunnen voorbereiden op de volgende fase in deze crisis. Dan gaat het bijvoorbeeld over de aandacht voor de medewerkers en dankbaar zijn dat zij steeds weer doen wat er van hen gevraagd wordt, dat waarderen en respecteren wij zeer. Maar het gaat ook over het zo goed mogelijk benutten van de beschikbare zorgcapaciteit. Wij hebben ook geleerd hoe het ziekenhuis op afstand zorg kan leveren en dit zetten we graag voort. Ook is duidelijk geworden dat zorgpartners, zoals de huisartsen en de VVT, een belangrijke rol voor ons ziekenhuis hebben gespeeld. Ook daarmee gaan we door; op basis van de opgedane ervaring breiden wij de transmurale samenwerking verder uit.

Het nieuwe kabinet geeft in haar regeerakkoord verder vorm en inhoud aan de ontwikkelingen in de zorg en de daarbij behorende beleidsvoornemens. Passende zorg staat daarin centraal; het verrichten van de juiste diagnostiek en therapie. Deze spannende, want niet makkelijke, koers heeft het ETZ al lange tijd geleden ingezet en positieve ervaringen mee opgedaan. Dan gaat het over inhoudelijke pilots en projecten, maar ook over afgesloten 5-jaren contracten met onze grootste verzekeraars.

De opgedane inzichten gebruiken wij ook bij het verder vormgeven van onze toekomst. Bijvoorbeeld bij het meerjarenbeleidsplan dat in 2022 wordt opgesteld en de vernieuwbouw, waarvan het eerste deel begin 2026 wordt opgeleverd.


Namens de Raad van Bestuur

Prof. dr. H.J.J.M. Berden
Voorzitter

Was 2020 door het coronavirus uniek, 2021 was het jaar waarin wij leerden hoe onvoorspelbaar dit virus is en hoe om te gaan met de bijpassende zekerheden en onzekerheden, zoals bij de inhaalzorg.

Bestuur

Voorwoord

Raad van