Voorwoord

Raad van

Toezicht

Download

Bijlage samenstelling, nevenfuncties en commissies (pdf)

De Raad van Toezicht verricht zijn werkzaamheden volgens de statuten van het ETZ en vergadert zes maal per jaar, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Op de agenda staan vaste aandachtsgebieden en thema’s waarmee de Raad toezicht houdt op de kwaliteit en veiligheid, de bedrijfsvoering, de strategie en eventuele risicofactoren. Voorzitter Raad van Toezicht Joep Hubben vertelt hierover meer in bijgaand filmpje.

Voorwoord

Raad van

Toezicht

Ziekenhuizen bevinden zich in een turbulente tijd: de verwachtingen over de kwaliteit van zorg en de (informatie)technologie zijn hoog en nemen toe, terwijl er druk is op de kosten. Dat vraagt ziekenhuizen om hun toch al scherpe koers steeds weer bij te stellen. Hoe het ETZ dat doet, licht voorzitter Raad van Bestuur Bart Berden toe in bijgaande film.

Voorwoord

Raad van

Bestuur

De Raad van Toezicht verricht zijn werkzaamheden volgens de statuten van het ETZ en vergadert zes maal per jaar, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Op de agenda staan vaste aandachtsgebieden en thema’s waarmee de Raad toezicht houdt op de kwaliteit en veiligheid, de bedrijfsvoering, de strategie en eventuele risicofactoren. Voorzitter Raad van Toezicht Joep Hubben vertelt hierover meer in bijgaand filmpje.

Voorwoord

Raad van

Toezicht

Ziekenhuizen bevinden zich in een turbulente tijd: de verwachtingen over de kwaliteit van zorg en de (informatie)technologie zijn hoog en nemen toe, terwijl er druk is op de kosten. Dat vraagt ziekenhuizen om hun toch al scherpe koers steeds weer bij te stellen. Hoe het ETZ dat doet, licht voorzitter Raad van Bestuur Bart Berden toe in bijgaande film.

Raad van

Voorwoord

Bestuur

Download

Bijlage samenstelling, nevenfuncties en commissies (pdf)