Medezeggenschap

In overleg en

samenspraak

Het advies van de achterban speelt een belangrijke rol bij beslissingen die het ETZ neemt. De voorzitters van de Verenigde Medische Staf, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad vertellen wat hen in 2018 bezighield. 

Terugblik

Medische

Verenigde

“2018 was het derde jaar sinds de oprichting van het ETZ en opnieuw een jaar van grote veranderingen.  Dat was reden om extra aandacht te besteden aan de ketenpartners in de omgeving van ons ziekenhuis.”

Staf

Anton Buiting
Voorzitter Verenigde Medische Staf 

Edo Arnoldus
Vicevoorzitter Verenigde Medische Staf

Terugblik

Cliëntenraad

“We hebben in 2018 veel activiteiten mogen doen. Waar we denk ik het meest trots op zijn, is dat we meer zichtbaar en benaderbaar zijn geworden.”

Terugblik

Verpleegkundige

“2018 was een bewogen jaar voor onze verpleegkundigen. Mede door de livegang van Ons EPD. Dit heeft veel van hen gevraagd. Zij waren in die tijd flexibel, toonden aanpassingsvermogen en dachten proactief mee over veranderingen.” 

Adviesraad

Lieke van Puijenbroek
Voorzitter Verpleegkundige Adviesraad

Terugblik

Raad

Ondernemings-

Wij waren nauw betrokken bij de problematiek van de spoedzorg. We dachten oplossingsgericht en actief mee in het belang van de medewerker én van de organisatie.”

Yvonne Snelders
Voorzitter Ondernemingsraad 

Medezeggenschap

In overleg en

samenspraak

Het advies van de achterban speelt een belangrijke rol bij beslissingen die het ETZ neemt. De voorzitters van de Verenigde Medische Staf, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad vertellen wat hen in 2018 bezighield. 

Anton Buiting
Voorzitter Verenigde Medische Staf 

Edo Arnoldus
Vicevoorzitter Verenigde Medische Staf

Terugblik

Verenigde

Medische

Staf

“2018 was het derde jaar sinds de oprichting van het ETZ en opnieuw een jaar van grote veranderingen.  Dat was reden om extra aandacht te besteden aan de ketenpartners in de omgeving van ons ziekenhuis.”

Terugblik

Cliëntenraad

“We hebben in 2018 veel activiteiten mogen doen. Waar we denk ik het meest trots op zijn, is dat we meer zichtbaar en benaderbaar zijn geworden.”

Rob Senden
Lid Cliëntenraad

Terugblik

Verpleegkundige

“2018 was een bewogen jaar voor onze verpleegkundigen. Mede door de livegang van Ons EPD. Dit heeft veel van hen gevraagd. Zij waren in die tijd flexibel, toonden aanpassingsvermogen en dachten proactief mee over veranderingen.” 

Adviesraad

Lieke van Puijenbroek
Voorzitter Verpleegkundige Adviesraad

Terugblik

Raad

Ondernemings-

Wij waren nauw betrokken bij de problematiek van de spoedzorg. We dachten oplossingsgericht en actief mee in het belang van de medewerker én van de organisatie.”

Yvonne Snelders
Voorzitter Ondernemingsraad