Samenwerken

met partners

Samenwerking

in de zorg

Samen met partners werken we aan de zorg voor morgen. Hoe borgen we continuïteit en hoe krijgen we samen de juiste zorg op de juiste plek?  Dat is het vraagstuk van nu en de toekomst.

Samenwerkingspartner

Diagnostiek Brabant

Diagnostiek Brabant (DB) verzorgt bloedafname en diagnostische onderzoeken voor huisartsen, trombosedienst, verloskundigen en specialisten van het ziekenhuis. Patiënten bezoeken DB voor bloedprikken, echo’s en andere onderzoeken. Door de samenwerking met laboratoria van het ziekenhuis in de eigen regio kunnen patiënten rekenen op een snelle en betrouwbare uitslag.

Meer informatie is te vinden op:
www.diagnostiekbrabant.nl

Samenwerkingspartner

Kankernetwerk
EMBRAZE

Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren en de kans op genezing te vergroten, startten zeven ziekenhuizen - waaronder ETZ - en twee radiotherapie instituten in Brabant en Zeeland het kankernetwerk EMBRAZE. Binnen dit netwerk maakt een team zorgprofessionals zich hard voor het bieden van de best mogelijke zorg op het gebied van kanker. Zij werken nauw met elkaar samen volgens de laatste richtlijnen.

Meer informatie is te vinden op
www.embraze.net

Samenwerkingspartner

Netwerk Acute
Zorg Brabant

Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) verbindt in de regio de schakels in de acute zorgketen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het netwerk heeft een regiefunctie en werkt samen met ketenpartners en professionals aan verbetering van opvang en behandeling van de patiënt met een acute zorgvraag.

Drie beleidsterreinen staan centraal: traumazorg, Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). NAZB is verbonden aan het ETZ, dat Traumacentrum is voor Brabant.

Meer informatie is te vinden op
www.nazb.nl

Samenwerkingspartner

Samendraads

Huisartsen en medisch specialisten in de regio Midden-Brabant zoeken samen met zorgverzekeraars en patiënten naar nieuwe antwoorden voor duurzame medische zorg. Deze medische zorg gaat over:

Meer informatie is te vinden op
www.samendraads.nl

  • de verbetering van de gezondheid van de patiëntpopulatie;
  • de verbetering van de manier waarop patiënten zorg ervaren;
  • lagere kosten

Samenwerking

Samenwerken

met partners

in de zorg

Samen met partners werken we aan de zorg voor morgen. Hoe borgen we continuïteit en hoe krijgen we samen de juiste zorg op de juiste plek?  Dat is het vraagstuk van nu en de toekomst.

Samenwerkingspartner

Diagnostiek Brabant

Diagnostiek Brabant (DB) verzorgt bloedafname en diagnostische onderzoeken voor huisartsen, trombosedienst, verloskundigen en specialisten van het ziekenhuis. Patiënten bezoeken DB voor bloedprikken, echo’s en andere onderzoeken. Door de samenwerking met laboratoria van het ziekenhuis in de eigen regio kunnen patiënten rekenen op een snelle en betrouwbare uitslag.

Meer informatie is te vinden op:
www.diagnostiekbrabant.nl

Samenwerkingspartner

Kankernetwerk
EMBRAZE

Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren en de kans op genezing te vergroten, startten zeven ziekenhuizen - waaronder ETZ - en twee radiotherapie instituten in Brabant en Zeeland het kankernetwerk EMBRAZE. Binnen dit netwerk maakt een team zorgprofessionals zich hard voor het bieden van de best mogelijke zorg op het gebied van kanker. Zij werken nauw met elkaar samen volgens de laatste richtlijnen.

Meer informatie is te vinden op
www.embraze.net

Samenwerkingspartner

Netwerk Acute
Zorg Brabant

Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) verbindt in de regio de schakels in de acute zorgketen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het netwerk heeft een regiefunctie en werkt samen met ketenpartners en professionals aan verbetering van opvang en behandeling van de patiënt met een acute zorgvraag.

Drie beleidsterreinen staan centraal: traumazorg, Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). NAZB is verbonden aan het ETZ, dat Traumacentrum is voor Brabant.

Meer informatie is te vinden op
www.nazb.nl

Samenwerkingspartner

Samendraads

Huisartsen en medisch specialisten in de regio Midden-Brabant zoeken samen met zorgverzekeraars en patiënten naar nieuwe antwoorden voor duurzame medische zorg. Deze medische zorg gaat over:Meer informatie is te vinden op
www.samendraads.nl

  • de verbetering van de gezondheid van de patiëntpopulatie;
  • de verbetering van de manier waarop patiënten zorg ervaren;
  • lagere kosten